Menu

Strani študentskih organizacij in študentskih domov


Študentska organizacija Univerze v Ljubljani - ŠOU v Ljubljani

www.sou.uni-lj.si

Študentska organizacija je reprezentativna oblika študijskega in obštudijskega združenja, sicer pa je nepolitična, zastopa interese študentov in se zavzema za njihovo uresničitev. V okviru ŠOU deluje več resorjev, kot so: resor za socialo in zdravstvo, za študijsko problematiko, mednarodna pisarna, resor za obštudijske dejavnosti ipd.

Študentska organizacija Univerze v Mariboru - ŠOUM

www.soum.si

Skupnost študentov mariborskih študentov. Spletna stran ti nudi informacije o študentskih zadevah, kot so: študentska prehrana, posredovanje sob, cene študentskih bonov ipd.

Študentska organizacija Univerze na Primorskem - ŠOUP

Skupnost študentov Univerze na Primorskem je najmlajša študentska organizacija, saj je bila ustanovljena leta 2003 po ustanovitvi UNI na Primorskem. Takoj naslednje leto je že dobila priznanje Študentske organizacije Slovenije - ŠOS. 

http://www.soup.si 

Študentski domovi v Ljubljani

www.stud-dom-lj.si

Na teh straneh zavod študenstki domovi v Ljubljani, predstavlja možnosti bivanja in informacije o domovih v Ljubljani.

Študentski dom v Kranju

www.dsd-kranj.si

Študentski dom Portorož

www.sd.upr.si/sdp

Študentska stanovanja, sobe

www.kamrica.net

Popoln pregled nad ponudbo in povpraševanjem  študentskih stanovanj in sob, borza študentskih stanovanj in sob.

Aiesec

www.si.aiesec.org

Izmenjava študijskih praks, omogočanje tujim študentom prakse v Sloveniji in priložnost našemu študentu za odhod na prakso v tujino.

AEGEE

www.aegee-ljubljana.org

AEGEE je največja evropska študentska organizacija (združenje evropskih študentov in mladih diplomantov iz različnih fakultet). Zavzema se za združeno Evropo, mednarodno sodelovanje in komunikacijo, povezovanje študentov, predvsem pa si prizadeva za novo, bolj strpno družbo.

SRCE - študentski informacijski center

www.ljudmila.org/srce

SRCE izvaja dejavnosti povezane s področjem študija in štipendiranja doma in v tujini.

EUNI - seznam evropskih univerz

www.cefi.org/WEBSITES/EUNI/EU_LIST.HTM

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs