Menu

Mednarodni programi za mlade

Evropski mladinski portal  |  www.emp.si

 

Evropski mladinski portal je osrednja komunikacijska platforma Evropske komisije za mlade in tiste, ki z njimi delajo. Na njem najdete informacije o vseh ključnih temah, ki zadevajo mlade (delo, izobraževanje, učenje, prostovoljstvo, …), novice in koledar dogodkov – v vseh uradnih jezikih EU! Preko portala lahko postavite tudi svoje vprašanje, na katerega boste v nekaj dneh prejeli odgovor!

 


MOVIT - Zavod za razvoj mobilnosti mladih  | 
www.movit.si

 

Program, ki krepi mednarodno sodelovanje mladih (mladinske izmenjave Erasmus+, ESE – Evropska solidarnostna enota).

 


Zavod voluntariat  | 
www.zavod-voluntariat.si

 

Spletna stran nudi informacije o mednarodnih delovnih taborih v tujini in v Sloveniji. Prostovoljci s pomočjo prebivalstva v neki skupnosti, aktivno pomagajo reševati probleme tam, kjer se pojavljajo.

 


Evropski mladinski forum - youth forum  | 
www.youthforum.org

 

Portal, ki nudi vrsto informacij, med drugim tudi o vseživljenjskem učenju, zaposlovanju in globalnem mladinskem sodelovanju.

 


Center Republike Slovenije za poklicno izobra
ževanje  |  www.cpi.si

 

Center s številnim aktivnostmi - razvojnimi, strokovnimi in svetovalnimi nalogami - udejanja nove cilje, ki temeljijo na naslednjih načelih nadaljnjega razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja kot so: zaposljivost, vseživljensko učenje, temeljna poklicna usposobljenost z možnostjo njene nadgradnje za vsakega državljana Slovenije, povezovanje izobraževanja in dela, mednarodna dejavnost (programi Phare, Leonardo,...), europass,...

 


Socrates, Erasmus  | 
www.evropa.gov.si

 

ERASMUS je program, ki obsega ukrepe, ki podpirajo evropske dejavnosti visokošolskih ustanov in spodbujajo mobilnost in izmenjave njihovih študentov. ERASMUS je poglavje programa SOCRATES in pomeni nadaljevanje in razširitev programa EU za mobilnost univerzitetnih študentov. Portal, ki nudi vrsto informacij, med drugim tudi o vseživljenjskem učenju, zaposlovanju in globalnem mladinskem sodelovanju.

 

 

Domača stran Platforme  |  www.platformnet.org

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik