Menu
  • Prebrano 370 krat

»Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v novem šolskem letu

Ob začetku novega šolskega leta smo v Mladinskem centru Brežice že pričeli z izvedbo preventivnih aktivnosti »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«. Dne 11. 09. 2017 smo obiskali OŠ Artiče, kjer se je našega preventivnega programa udeležilo 24 devetošolcev. Osnovni namen projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki ga izvajamo vse od leta 2004 in pri katerem so do sedaj sodelovale vse osnovne šole občine Brežice, je informiranje in ozaveščanje mladostnikov o škodljivosti rabe alkohola in drugih dovoljenih in nedovoljenih drog ter promoviranje varne zabave.

Preventivni program smo v obliki predavanj in delavnic izvedli v petih šolskih urah: predavali so strokovni delavci iz Centra za socialno delo Brežice, Policijske postaje Brežice in Zdravstvenega doma Brežice, delavnice pa je izvedla predstavnica Mladinskega centra Brežice. Učenci so lahko pridobili številne koristne informacije in imeli priložnost vprašati vse tisto, kar jih zanima. Na delavnicah so bili razdeljeni v štiri manjše skupine, v okviru katerih so med drugim tudi dobili izkušnjo sodelovanja z drugimi in timskega dela. Povedali smo, kako se zavarovati pred različnimi vrstami zasvojenosti – kemične in nekemične zasvojenosti – in kako pomembna je pozitivna samopodoba.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje. Kmalu obiščemo naslednjo šolo, od koder vam bomo poročali odzive mladih glede na obravnavano temo. Pa uspešno v novem šolskem letu želimo vsem – učencem in učiteljem!   

Za McB zapisala: mag. Danijela Švajger, univ. dipl. soc.

Brežice, 11. 09. 2017

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

slika1 Smallslika2 Smallslika3 Small

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik