Menu

Društvo Lojtra v mladinskem hostlu Brežice organizira drugi del usposabljanja za mladinske delavce iz 10 držav EU.

Društvo Lojtra v mladinskem hostlu Brežice organizira drugi del usposabljanja za mladinske delavce iz 10 držav EU.

Od 21. 5. do 29. 5. 2018 društvo Lojtra (skupaj z organizacijami iz 9 držav EU) v Mladinskem hostlu Brežice organizira drugi del mednarodnega usposabljanja z naslovom Do it yourself: facilitate learning experiences (Naredi sam/a: omogoči učne izkušnje). Glavni namen usposabljanja je izboljšati kompetence mladinskih delavcev na področju dela z mladimi. Usposabljanje je financirano s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji.

Po mesecu in pol se zopet srečamo v Brežicah, kjer smo konec marca organizirali prvi del usposabljanja Do it yourself: facilitate learning experiences. Tokrat na še bolj poglobljenem in izvedbeno naravnanem usposabljanju. 15 od 24 udeležencev iz prvega dela nadaljuje skupaj v drugi del usposabljanja, pridružilo pa se nam je tudi 9 novih mladinskih delavcev. Skupaj nadgrajujejo svoje kompetence s področja  neformalnega in izkustvenega učenja, zaznavanja potreb mladih, postavljanja učnih ciljev in izvajanja aktivnosti za mlade.
Usposabljanje ponuja edinstveno priložnost za poglobljeno spoznavanje področja mladinskega dela in prispeva k dvigu kompetenc partnerskih organizacij pri organizaciji programov za mlade. Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci prejeli youthpass, ki predstavlja priznanje za njihovo sodelovanje in učenje. Rezultat bo tudi priročnik s pristopi in metodami, ki bo vsem udeležencem omogočil uspešen prenos naučenega v lokalno okolje.

Cilji drugega dela usposabljanja Do it yourself: facilitate learning experience so:
- nadgraditi osnovne kompetence za izvajanje učnega procesa v mladinskem delu za 24 mladinskih delavcev iz 10 držav EU.
- nadgraditi specifične facilitatorske, trenerske in medkulturne kompetence mladinskega dela za vključene mladinske delavce.
- poglobiti profesionalne kompetence za stalen osebnostni in poklicni razvoj vključenih mladinskih delavcev in okrepiti sposobnost prenašanja teh kompetenc na mlade.
- Okrepiti uporabo orodij za spremljanje (monitoring), evalvacijo, prepoznavanje in validacijo kompetenc pridobljenih v neformalnem učenju
- Okrepiti mrežo organizacij, ki bo okrepila organizacijski in profesionalni razvoj vključenih organizacij.

Društvo Lojtra je društvo za osebni in poklicni razvoj mladih. Namen društva Lojtra je ustvarjati sproščen prostor izražanja in nagovarjanja potreb vključenih posameznikov in širše skupnosti. Lojtra je vključena v številne projekte v lokalni skupnosti (organizacija izobraževalnih aktivnosti, festivalov, uličnih akcij ipd.) in v projekte mednarodnih razsežnosti (projekti na področju neformalnega izobraževanja, uličnega dela z mladimi (projekt globalno učenje Agora), samooskrbe, trajnosti, kritičnega mišljenja, povezovalnih aktivnosti).
Izhajamo iz mladinskega dela in posledično verjamemo v moč neformalnega izobraževanja. Aktivnosti, ki jih organiziramo največkrat temeljijo na izkustvenem učenju z visoko stopnjo vključenosti sodelujočih.

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik