Menu
  • Prebrano 714 krat

Inštitut za afriške študije vas vabi k sodelovanji v evropskem projektu

Global Education Goes Local –GEGL Lokalno Globalno učenje, številka pogodbe CSO-LA / 2017 / 388-120 je triletni mednarodni projekt, ki ga podpira Europe Aid/151103/DH/ACT/ Evropske komisije.

Splošni cilj projekta je spodbuditi zavezanost evropskih državljanov, da prevzamejo aktivno vlogo pri soočanju z izzivi med soodvisnim svetom, v katerem živimo, na podlagi zavedanja in kritičnega razumevanja njihovih dvosmernih odnosov z vprašanji globalnega razvoja.

Posebni cilji:
1) Spodbujati razumevanje medsebojne povezanosti med državami v razvoju in Evropsko unijo o uspešnem izvajanju SDG s poudarkom na ciljih 5, 11 in 12 med evropskimi državljani, ki živijo v manjših krajih;
2) povečati ozaveščenost državljanov  v manjših krajih, zlasti med mladimi, o lokalnih in globalnih dimenzijah Ciljev trajnostnega razvoja -  SDG s poudarkom na ciljih 5, 11 in 12;
3) ustvarjanje in spodbujanje novih pristopov in metodologij vključevanja mladih v globalna vprašanja, zlasti z uporabo pop kulture;
4) Povečati zmogljivost akterjev na manjših lokacijah za vodenje kakovostnega procesa globalnega učenja z lokalnimi skupnostmi in zlasti mladimi.

Ciljne skupine projektov
1: Izobraževalni organi in organi skupnosti v manjših krajih z manj kot 50.000 prebivalci (šole, izobraževalni centri, centri skupnosti, mladinski centri, lokalne organizacije, knjižnice ali druge ustanove na lokalni ravni);
2: splošno prebivalstvo v majhnih krajih;
3: Mladi iz majhnih krajev (14-30 let)

Več o projektu si lahko preberete tukaj: LINK, LINK2

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik