Menu
  • Prebrano 1247 krat

Projekti prostovoljstva v sklopu Evropske solidarnostne enote

Projekti prostovoljstva v sklopu Evropske solidarnostne enote

Kaj so?

Projekti prostovoljstva mladim nudijo priložnosti za prostovoljsko delo. Odgovarjati morajo na pomembne potrebe družbe, prispevati h krepitvi skupnosti in ob tem prostovoljcem omogočati, da pridobivajo uporabne izkušnje, veščine in kompetence za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj, s čimer se izboljšuje njihova zaposljivost.

Projekti prostovoljstva lahko obsegajo eno ali več izmed naslednjih glavnih aktivnosti:

Individualne prostovoljske aktivnosti
Prostovoljna in neplačana solidarnostna aktivnost za polni delovni čas in za obdobje od 2 do 12 mesecev. V primerih, ko v prostovoljskih aktivnostih sodelujejo mladi z manj priložnostmi, lahko te trajajo od 2 tednov do 2 mesecev. Tovrstne solidarnostne aktivnosti mladim nudijo možnost, da sodelujejo v vsakodnevnem delu organizacij. Aktivnosti lahko potekajo bodisi v državi, ki ni država zakonitega prebivališča udeleženca (čezmejne aktivnosti), ali v državi, kjer ima udeleženec zakonito prebivališče (aktivnosti znotraj države).

Skupinske prostovoljske aktivnosti
Skupine od 10 do 40 mladih prostovoljcev iz vsaj dveh različnih držav, ki opravljajo prostovoljsko delo od 2 tednov do 2 mesecev. Takšne solidarnostne aktivnosti lahko še posebej prispevajo k vključevanju mladih z manj priložnostmi preko evropske solidarnostne enote.

Komu so namenjeni?

Mladi v starosti 18–30 let iz držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Makedonije, Turčije in sosedskih partnerskih držav EU. Mladi morajo biti za udeležbo v projektih prostovoljstva registrirani na portalu evropske solidarnostne enote (to uredimo pri nas na MC Brežice).

Kaj je podprto?

Potni stroški, organizacijska podpora (prispevek za prehrano, nastanitev, podpora udeležencem, stroški upravljanja), individualna podpora (žepnina) za prostovoljce, jezikovna podpora, podpora za vključevanje, zavarovanje in izredni stroški.

Kako sodelovati?

Organizacije iz držav članic EU oddajo prijavo nacionalni agenciji v svoji državi. Pošiljajoča organizacija, lahko smo mi – Mladinski center Brežice, in prostovoljec/-ka v bazi podatkov organizacij, ki izvajajo projekte prostovoljstva, poiščeta ustrezno gostiteljsko organizacijo, prostovoljec/-ka kontaktira (pošlje elektronsko sporočilo, pokliče, se o njej pozanima) in pošlje motivacijsko pismo, ki ji predstavi tako prostovoljca/-ko kot tudi razloge, zakaj bi želel/-a sodelovati prav z njimi.

Pošiljajoča, gostiteljska organizacija in prostovoljec/-ka pripravijo vse potrebno za izvedbo projekta, nakar posredujejo prijavnico za sofinanciranje na Nacionalno agencijo.

Trajanje projekta: od 3 do 24 mesecev

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik