Menu

Informator

  • Prebrano: 52 krat

Štipendije za podiplomski študij v Kolumbiji

Kolumbijska vlada podeljuje štipendije za podiplomski študij na različnih področjih. Prijavijo se lahko:     - tuji strokovnjaki med 25 in 49 let, z najmanj univerzitetno izobrazbo različne smeri in povprečno oceno 4 (na lestvici Kolumbijskega točkovanja od 1 do 5) ter vsaj eno leto delovnih izkušenj na svojem področju,    - kandidat mora znati brati, pisati in govoriti v španskem jeziku,    - kandidat mora poslati certifikat s kompetencami ter priložiti pristopno pismo Kolumbijske izobraževalne ustanove, ki je določena v katalogu razpisa. Začetek štipendiranja se začne v jeseni 2017, rok prijave pa je 2. 6. 2017. Več informacij najdete tukaj. Vir: Javni…
Preberi več...
  • Prebrano: 42 krat

Fulbright natečaj

Fulbright program nudi doktorskim študentom in doktorjem znanosti možnost raziskovanja v ZDA. Veleposlaništvo Združenih držav Amerike je na svoji spletni strani objavilo Fulbright natečaj za raziskovalno gostovanje v ZDA in sicer za gostovanje:     - doktorskih študentov v trajanju 9 mesecev (2 semestra),    - doktorjev znanosti v trajanju 4-5 mesecev (1 semester). Natečaj je odprt za vse znanstvene discipline, rok za vložitev vloge pa je 17. 7. 2017. Pogoji, postopek prijave ter vse potrebne informacije najdete tukaj. Vir: lmit.org
Preberi več...
  • Prebrano: 60 krat

Priložnost za delovno-učno izkušnjo v Nemčiji

V okviru projekta Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES se odpira priložnost za delovno-učno izkušnjo v Nemčiji. Delovno-učna izkušnja v tujini bo omogočena 240 brezposelnim iskalcem zaposlitve od 18. do 35. leta starosti, vsem ki niste vključeni v formalno izobraževanje in se ne usposabljate. Letos se bo prvih 20 kandidatov in kandidatk udeležilo 6-mesečnega programa. Program je usmerjen v izboljšanje konkretnega znanja in veščin udeležencev, s tem pa tudi njihovih zaposlitvenih možnosti. Izvajati se bo začel predvidoma 20. 6. 2017, stroški mobilnosti udeležencev pa bodo v celoti financirani iz sredstev projekta. Če se želite prijaviti pošljite…
Preberi več...
  • Prebrano: 35 krat

Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni rok za leto 2017. Razpis je namenjen za:     - Subvencije za delodajalce (v višini 5.000 evrov)    - Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi Rok prijave je 16. 6. 2017. Spremembe: Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3. zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko 10 »Število možnih vključitev…
Preberi več...
  • Prebrano: 134 krat

Javni razpis za imenovanje svetovalcev za begunce

Ministrstvo za pravosodje na podlagi določb drugega in tretjega odstavka 9. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZMZ-1) objavlja javni razpis za imenovanje svetovalcev za begunce. Pisna prijava kandidatov za svetovalce za begunce mora vsebovati:     dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti,    izjavo kandidata ali drugo dokazilo, da je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora,    je poslovno sposoben, je opravil pravniški državni izpit ali ima v Republiki Sloveniji zaključeno univerzitetno izobrazbo pravne smeri ali je končal enako raven izobraževanja v tujini, priznano…
Preberi več...
  • Prebrano: 59 krat

Raziskava o mladinskem informiranju

Vabljeni, da sodelujete v raziskavi, ki jo je pripravil Eurodesk, za lažje prepoznavanje potreb mladih, ki iščejo informacije o priložnostih za mobilnost. Eurodesk, eden glavnih ponudnikov Evropskih mladinskih informacij verjame, da mobilnost mladih močno prispeva k širjenju obzorij posameznika, spodbuja zaposljivost, kreativnost in učenje ter razvija kompetence, ki ljudem omogočajo pozitivno interakcijo v medkulturni družbi. Več na tej povezavi. Vir: mlad.si
Preberi več...
  • Prebrano: 57 krat

Razpis usposabljanja Mladinski voditelj 2017

Rad/-a pohajkuješ po hribih in dolinah, preživljaš večere ob tabornem ognju, se družiš z vrstniki in si željen/željna novih planinskih znanj in veščin? Če si na vsaj nekaj izmed teh vprašanj odgovoril oz. odgovorila pritrdilno, si iz pravega testa za že enajsto usposabljanje za Mladinske voditelje! Več informacij na tej povezavi. Vir: pzs.si
Preberi več...
  • Prebrano: 40 krat

Izobraževanje s področja človekovih pravic in sovražnega govora

Mladinski svet Slovenije (nacionalni koordinator gibanja Ne sovraži) v sodelovanju z Mirovnim inštitutom, društvom Appareo in Spletnim Očesom organizira izobraževanje na temo človekovih pravic in sovražnega govora, ki bo potekalo od 25. maja do 28. maja 2017 v Postojni. Izobraževanje bo sestavljeno iz treh delov: udeleženci se bodo najprej seznanili s konceptom človekovih pravic, v drugem delu bodo podrobneje obravnavali tri tematike iz COMPASS – Manual for Human Rights Education with Young People: državljanstvo in participacija, diskriminacija in nestrpnost ter migracije. Tretji del bo namenjen pripravi akcijskega načrta konkretnih aktivnosti, ki jih bodo v okviru svojih organizacij in gibanja Ne…
Preberi več...

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik