Menu
  • Prebrano 7287 krat

E-podeželje

Projekt predstavlja nadgradnjo sodelovanja in infrastrukturne podpore posameznikom in organizacijam v regiji. Vsebine so namenjene širšem krogu prebivalstva in se nanašajo na podeželje, turizem, informiranje, spodbujanje podjetništva, računalniškega opismenjevanja ruralnega prebivalstva.

Projekt zagotavlja skozi javno dostopno brezplačno infrastrukturo (preko že vzpostavljenih e-točk v različnih krajih, kjer je ponujen širokopasovni dostop do interneta in uporabo računalnikov) trajnost vzpostavljenih mrež sodelovanja, je dolgoročno usmerjen v revitalizacijo skupne javne gospodarske in družbene infrastrukture kot osnove za razvoj in izvajanje vsebin na področju razvoja e-vsebin ter človeških virov s poudarkom na neformalnem izobraževanju, na področju podeželja kot tudi turizma.

Projekt s svojimi aktivnostmi in cilji uresničuje prednostno nalogo: socialna kohezija ter razvoj človeških virov, ponudba e-vsebin in e-učenja, pri čemer se primarno usmerja v razvoj skupnega gospodarskega prostora, ki bo nadalje namenjen razvoju človeških virov in razvoju in izvajanju skupnih programov na področju podeželja in turizma.

Namen projekta

Namen projekta je postavitev spletnih vsebin, storitev, ki pospešujejo uporabo širokopasovnega dostopa, ponuditi možnost izobraževanj ter izkoristek multimedijskega laboratorija širšem prebivalstvu regije, s poudarkom na podeželskem območju. S pomočjo  strokovnega kadra kot zagotavljanjem brezplačne  infrastrukture, strojne in programske opreme bomo omogočili formalnim, neformalnim skupinam kot tudi posameznikom z ruralnega območja krepiti socialne mreže, izboljšati dialog z socio okoljem, jih računalniško opismenjevati in jim nuditi e-podporo pri njihovih projektih. S tem pa prispevati k boljšem socialnem vključevanju, razvoju osebnih sposobnosti ruralnega prebivalstva posledično lažjem zaposlovanju.

Osnovna ideja projekta je pospeševanje uporabe širokopasovnih dostopov, zakup strežnika, postavitev in razvoj spletne aplikacije – spletne strani z vsebinami zanimivimi podeželskem prebivalstvu.

Spletna stran ponuja informacije širši javnosti, zagotavlja promocijo podeželja, turizma ter ostalih organizacij s področja zagotavljanja informiranja, kulture in multimedije kot tudi razvoj znanj in kompetenc posameznikov regije. Sodelujočim ponuja na enem mestu popolnoma brezplačna izobraževanja, storitve multimedijskega laboratorija, oblikovanje lastne spletne strani z video aplikacijami, objavo vseh storitev, programov in dogodkov vezanih na krepitev sodelovanja med akterji družbenega življenja, prispevek k zaposlovanju in razvoju podjetniških potencialov regije. S projektom nameravamo prispevati k boljšem socialnem vključevanju, razvoju osebnih sposobnosti ruralnega prebivalstva posledično lažjem zaposlovanju

Projekt se odvija tako v Mladinskem centru Brežice (multimedijska projektna učilnica), na e-točkah po Krajevnih skupnostih v Občini Brežice, na terenu (multimedijski laboratorij) kot tudi preko spletne strani.

Cilji

Osnovna ideja projekta je pospeševanje uporabe širokopasovnih dostopov, postavitev in razvoj spletne aplikacije – spletne strani / Turistično informativno podeželsko središče Posavje TIPS/ z vsebinami zanimivimi podeželskem prebivalstvu.
 
Sofinancerji

Mladinski center Brežice 
www.mc-brezice.si

Ministrstvo za gospodarstvo 
www.mg.gov.si 

 

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik