Menu
  • Prebrano 3738 krat

Skupaj aktivni

ZPTM Brežice (enota: Mladinski center Brežice)  je pričel z izvajanjem projekta Skupaj aktivni, v sklopu programa Mladi v Akciji.
skupaj-aktivniProjekt bazira na medgeneracijskem sodelovanju med mlajšo in starejšo generacijo prebivalcev. Odvijal se bo na lokalni  ravni. V novi hitro razvijajoči se družbi, kjer vse bolj prevladujejo novejše tehnologije, prihaja do vse večjih težav v sobivanju generacij. Tema projekta je generacijski prepad, kjer se mlajši počutijo ovirane s strani starejših, starejši pa se počutijo, kot da so mlajšim odveč, ter premostitev le tega. Cilj projekta je premostiti razlike in najti skupne interese, v katerih bosta obe generaciji uživali in sodelovali. Preko sodelovanja v športnih aktivnostih in različnih delavnicah se bosta obe generaciji bolje zavedali in cenili raznolikost ljudi znotraj posamezne generacije in se nanjo navajali. Gre za spodbujanje sodelovanja generacij med seboj preko aktivnosti, ki odgovarjajo obojestranskim interesom in interesom širšega števila ljudi.

Z aktivnim vključevanjem v aktivnosti bomo drug drugim nudili mentorstvo, mladi bodo poskrbeli za aktivno športno, družabno življenje tistih v 3. življenjskem obdobju in spoznavanje vseh novosti naše generacije (raba računalnika, interneta, moderne telefonije, televizijske tehnike ipd.), starejši pa bodo poskrbeli za prenos "starih znanj", znanj ročnih spretnosti in poklicev, ki tonejo v pozabo (obdelava lesa, izdelava oblek, ravnanje z ročnim orodjem, improvizacija pri izdelavi ipd.). V okviru tega bomo zgradili enostavne športne rekvizite, katerih se bodo lahko posluževale vse generacije za aktivno preživljanje prostega časa.

S projektom želimo prispevati k aktivnem sobivanju generacij in tako promovirati enake možnosti vseh, ter razširiti in poglobiti aktivno medgeneracijsko sodelovanje.

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik