Menu

»Žuram s prijatelji, ne z drogo!« dobro sprejet med devetošolci tudi v tem letu

»Žuram s prijatelji, ne z drogo!« dobro sprejet med devetošolci tudi v tem letu

Mladinski center Brežice je v sodelovanju s "PmP Posavja" v dnevih 4., 6. in 10. maj smo preventivni program »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« izvedli še v OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Artiče, OŠ Brežice in OŠ Bizeljsko ter zaključili z izvedbo preventivnih aktivnosti v šolskem letu 2015/16, ki smo jih letos izvajali v okviru regijskega projekta »Preventivni mozaik Posavja«.

Preventivni program »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« je namenjen mladostnikom zaključnih razredov osnovne šole, ki ga od leta 2004 izvajamo na vseh osnovnih šolah občine Brežice. Osnovni namen programa je informiranje in ozaveščanje mladostnikov o vidikih zasvojenosti ter promoviranje varne zabave. Preventivne aktivnosti na šoli potekajo interaktivno, mladostniki so deležni krajših strokovnih predavanj (s področja socialnega varstva, zdravstva in policije) ter izkustvenih delavnic (v obliki igre vlog, debate, raznih socialnih iger …).  


V šolskem letu 2015/16 smo izvedli in evalvirali 7 preventivnih dni ter pri tem vključili 160 učencev iz 9. razredov osnovnih šol z območja brežiške občine. Pri izvedbi programa je sodelovalo večje število strokovnjakov in usposobljenih prostovoljcev. Odziv vseh udeležencev programa je zelo pozitiven. Učenci so v veliki večini program zelo dobro sprejeli in povedali, da jim je bilo zanimivo in poučno. Všeč jim je sproščeno vzdušje in to, da lahko naglas povedo svoje mnenje in tudi dobijo odgovore na določena vprašanja in/ali dileme.   
Zahvaljujemo se vsem šolam za sodelovanje in se veselimo srečanj v naslednjem šolskem letu z novo generacijo devetošolcev. Hvala tudi vsem institucijam (CSD Brežice, ZD Brežice in PP Brežice) in posameznim predavateljem ter prostovoljcem za strokovne prispevke in aktivno udeležbo. Devetošolcem pa želimo uspešno pot naprej, dobre izbire in veselja nasploh. 

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik