Menu
  • Prebrano 4818 krat

PiMP delavnice

 

- S KREATIVNOSTJO DO REŠITEV:

Pomen kreativnosti, kako izboljšati svojo kreativnost, kako priti s kreativnostjo do idej in rešitev, uporaba kreativnosti v poslovnem in osebnem svetu, 6 klobukov razmišljanja, lateralno razmišljanje, 12 dejavnikov inoviranja, model I.D.E.A.S.

- POSLOVNI IN OSEBNI USPEH:

Pomen oblačenja v poslovnem svetu, poslovni bonton, pomen telesne govorice, retorika, uporaba barv v poslovnem svetu, prvi vtis.

- PRILOŽNOSTI SPLETNIH TURISTIČNIH PLATFORM:

Pregled in uporabnost spletnih platform, legalizacije lastnega apartmaja za oddajanje, primeri dobrih praks, pridobitev t.i. 'Certificate of Excellence' s strani Tripadvisorja, upravljanje s financami, razvijanje lastnega akcijskega načrta za oddajanje, vodenje evidenc gostov, davčna obveznost, pravila obnašanja za goste in gostitelje.

- NAPREDNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Vsebina delavnice:
sodobna zasnova informacijske tehnologije v podjetju, storitve v oblaku, sodobna komunikacijska orodja, digitalne platforme, varna in učinkovita raba interneta, pregled razvoja informacijskih tehnologij, značilnosti modernih informacijskih tehnologij in njihova raba v praksi, digitalizacija poslovanja, internetna ekonomija turizma, aplikacija internetnih tehnologij v turističnem poslovanju, informacijske tehnologije kot strateška prednost turističnega podjetnika, poslovni modeli internetnih turističnih posrednikov, poslovanje z elektronskimi posredniki (Tripadvisor, booking.com, Groupon,
Trivago ...), spletna poslovna analitika, oblikovanje, uporabniška izkušnja in digitalni "story telling".

Izvajalca: Miha Bratec in Klemen Štular, Goodplace d.o.o.


miha bratec pimp2MIHA BRATEC
Miha Bratec je mladi raziskovalec in asistent pri turističnih predmetih na ekonomski fakulteti. Pred tem si je izkušnje nabiral v mednarodnih korporativnih vodah, pri delu za velika spletna podjetja, kakor sta Booking.com in Bookassist. Mihini raziskovalni interesi vključujejo hotelirstvo, spletno trženje, prodajo in distribucijo, uporabo informacijskih tehnologij v turizmu, prihodkovni management, kakor tudi klasični poslovni poročji trajnosti in konkurenčnosti v turizmu in hotelirstvu. Miha konstantno povezuje akademsko srenjo in prakso v svoji svetovalni dejavnosti, kjer turističnim podjetjem svetuje s področja digitalizacije in spletne distribucije, jim pomaga pri njihovem tržnem pozicioniranju na avstrijskem in nemškem trgu ter zanje izvaja raznovrstne treninge.

klemen stular pimp2KLEMEN ŠTULAR
Klemen Štular je 20 let deloval na področju informacijskih tehnologij. Najprej kot inženir za računalniške komunikacije, zadnji 8 let pa je vodil eno najmočnejših slovenskih IT podjetij, podjetje NIL iz Ljubljane. Pred letom in pol je obrnil nov list v svojem poklicnem živjenju in s partnerjema ustanovil turistično agencijo, ki se ukvarja z razvojem in trženjem aktivnega preživljanja prostega časa. Je navdušen gorski kolesar in gornik. Danes tako svoje znanje in izkušnje s področja upravljanja podjetja združuje s tistim, kar je nekoč počel le v prostem času.

- ITALIJANSKI JEZIK

Vsebina delavnice:
poslovna konverzacija za mlade - priprava na razgovor, cv, korespondenca, telefonsii klici, e-mail, turistično informiranje, italijanščina v praksi turizma.

Izvajalec: Maša Grad, Jezikovna akademija


masa grad pimp2Maša Grad je mlada profesorica italijanščine in francoščine, ki trenutno na tem področju zaključuje tudi magistrski študij. Zelo rada poučuje tuje jezike, saj na ta način pomaga tečajnikom, da pridobijo nova in dragocena znanja.  Italijanščino in francoščino poučuje že dve leti. Začela je s poučevanjem upokojencev v okviru Centra aktivnosti Fužine v Ljubljani, kjer izobražuje še danes, poučuje tudi pri dveh jezikovnih šolah, tj. Panteon College in Jezikovna akademija, kjer izvaja začetne in nadaljevalne tečaje, tako splošni jezik kot tudi poslovni. Večinoma poučuje na raznoraznih podjetjih v Ljubljani in okolici (Banka Slovenija, Yulon, Helios), kjer program in vsebina v celoti sledita dinamiki in potrebam zaposlenih, zato se tudi vedno prilagodi tečajnikom. Izvaja  tudi tečaje preko Skype-a, kar pa predstavlja popolnoma drugačen pristop dela. Njene ure poučevanja so živahne in temeljijo na komunikaciji. Meni, daso ravno sproščena komunikacija in uporabno znanje vrednote, ki  zagotovo popeljejo v razumevanje jezika, ki se ga učimo.

- JAVNO NASTOPANJE IN DRUŽBENO UDEJSTVOVANJE

Vsebina delavnice:
Splošno o odnosih z javnostmi in kaj vse vključujejo, učinkovito pisanje sporočil za javnost, učinkovito komuniciranje projektov preko vseh medijev in kanalov, retorični triki in pomagala, priprava novinarske konference, priprava novinarskih sporočil (press release), družabna omrežja, javno nastopanje, potek osnovne komunikacije, psihična priprava na nastop, sproščanje, vaje proti tremi, priprava govora, nastopa in priprava ter uporaba pripomočkov,  govor pred mikrofonom in kamero, nastopanje pred občinstvom v dvorani.

Izvajalec: Katja Verderber (»Katarina Mala«)


katarina mala pimp2Kot poznavalka javnega nastopanja in odnosov z javnostmi je Katja Verderber večkrat predavala za Zavod Voluntariat, ki jo je angažiral pri različnih projektih, kot npr. pri projektu "3x boljši" in projektu za Mladinske centre iz vse Slovenije.
Kot predstavnica odnosov z javnostmi je sodelovala pri projektih: Kamfest, Godibodi, Labirint umetnosti, Zavod Celinka in drugih.
Kot moderatorka in voditeljica dogodkov nastopa za mnoga različna podjetja in televizije v Sloveniji. V letu 2016 je imela svojo televizijsko oddajo na komercialni televiziji, ki je bila na sporedu vsak delavnik pred novicami. Med drugim je sodelovala z naslednjimi organizacijami oz. podjetji: STO, UKOM, Košarkarska zveza Slovenije, Jadralna zveza Slovenije, Hit d.d., Krka idr.
Sodelovala je z Uradom vlade za komuniciranje, kjer je v času predsedovanja vodila in organizirala vrsto dogodkov po Evropski Uniji, kasneje odprla svoje podjetje kot organizatorka dogodkov in predstavnica za medije pri raznolikih festivalih in projektih, postala vodja projekta Čarobni dan - največjega družinskega dogodka pri nas. Je igralka v otroških gledaliških predstavah in pevka ter televizijska voditeljica, ki nastopa v javnosti z umetniškim imenom Katarina Mala.

- TURISTIČNO PODJETNIŠTVO IN INOVATIVNOSTI V TURIZMU

Vsebina delavnice:
Opredelitev podjetništva, specifike podjetništva v turizmu, podjetniške kompetence, osebni in okoljski dejavniki ustanavljanja podjetništva s področja turizma, pojav in vpliv psihosocialnih tveganj pri delu podjetnikov s področja turizma, pomen vrednot, kulture in etičnega vzdušja pri dolgoročni uspešnosti turističnih podjetij, podporno okolje za razvoj podjetništva, s posebnim poudarkom na turizmu, tveganja in izzivi v podjetništvu, generiranje in vrednotenje podjetniške ideje v turizmu, turistični trg in njegove značilnosti, strateško in poslovno načrtovanje, poslovni model CANVAS in njegova uporaba v turizmu, inovativnost v turizmu na ravni produkta, procesa, managementa, logistične inovacije in inovacije povezane z institucijo, ključni dejavniki inovativnosti v turizmu, inovativni pristopi in kreativnost v turizmu, vzvodi in učinki inovativnosti v turistični dejavnosti, 12 dejavnikov inoviranja, razpisi in natečaji inovativnosti v turistični dejavnosti.

Izvajalec: Franci Čeč, Inštitut za coaching


franci cecFranci Čeč je vodil številne mednarodne, nacionalne, regionalne in lokalne projekte. V svoji karieri se ukvarja s področji podjetništva, managementa in vodenja človeških virov. Sodeloval je pri snovanju in implementaciji turističnih produktov. Je poznavalec aktualnih trendov na področju turizma doma in v svetu. Izvaja delavnice za izkoriščanje turističnih potencialov ter svetuje pri oblikovanju ponudb, ki bodo aktualne in konkurenčne, s posebnim poudarkom na socialnem podjetništvu.

- DIGITALNE KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE

Vsebina delavnice:
Principi digitalnega znamčenja z orodji kot so Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Mailchimp, primeri dobrih praks, koncepte, ki so uporabni za vzpostavljanje lastne kredibilnosti ali ugleda blagovnim oziroma storitvenim znamkam, kreativni procesi, spoznavanje orodij Slack,Trello in Google Docs za skupinsko delo ter  Zendesk (CRM) za  upravljanje  odnosov s kupci (CRM),  Twitter in  Facebook  kot orodje odnosov s strankami (CRM), primeri dobrih praks, vsebinska kampanja za družabna omrežja in komunikacijska strategija, spoznavanje orodij Tweetdeck, Tweetonomy, bistvo analitičnih rezultatov za Twitter, Facebook in spletno stran (Google Analytics), moč videa na družabnih omrežjih- Facebook Live,  Snapchat, Youtube, Virtualna resničnost in Immersive storytelling.

Izvajalec: Matej Praprotnik, RTV SLO


matej praprotnikMatej je nadobuden raziskovalec novih medijev. Je vodja razvoja digitalne ponudbe Radia Slovenija (splet, podkasti in družabna omrežja), soavtor oddaje Odbita do Bita in soavtor Frekvence X na Valu 202, za katero je prejel novinarsko nagrado Čuvaj/Watchdog za izjemne novinarske dosežke. Kot vodja komuniciranja je uspešno na noge postavil tri Kickstarter kampanje, pri delu z mladimi pa z veseljem deli praktične in koristne izkušnje komuniciranja in dela z digitalnimi mediji.

- MARKETING V TURIZMU

Vsebina delavnice:
Sodobni poslovni modeli in orodja, lastne poslovne zamisli, promocijska zgodba, trženje produkta, potencialne stranke, lokalna turistična ponudba in priložnosti, marketinška promocijska zgodba, nagovarjanje in komunikacija z gosti,  konceptualna zasnova mladinske turistične zadruge, SWOT analiza, marketinška strategija.

Izvajalec: Matija Goljar, Ustvarjalnik


goljar pimp2517Matija je vodja Ustvarjalnika in voditelj oddaje »Štartaj Slovenija«. Je tudi predavatelj vsebin podjetniškega modula na Visoki šoli za varstvo okolja Velenje, izvajalec delavnic na Ustvarjalniku, predvsem na področju javnega nastopanja, »PITCH-anja«, prodaje in marketinga, itd.

- NEMŠKI JEZIK

Vsebina delavnice:
Osnove splošnega nemškega jezika, poslovno komuniciranje (telefonski pogovori, elektronska komunikacija), besedišče s področja turizma.

Izvajalka: Jasmina Noč


jasmina noc1 CustomJasmina Noč je profesorica nemškega jezika in zgodovine, ki od zaključenega študija na Filozofski fakulteti aktivno poučuje nemščino kot tuj jezik in prevaja.

Poučuje splošni nemški jezik in se intenzivno ukvarja tudi s poučevanjem in pripravo tečajev poslovne nemščine. Tudi pri prevajanju se ukvarja predvsem z besedili na področju gospodarstva. Poleg vodenja tečajev za različne naročnike in na različnih stopnjah, si pedagoško znanje permanentno širi in pridobiva z obiskom raznih izobraževanj na pedagoškem področju. To znanje poskuša čimprej integrirati v lastno poučevanje in zastaviti čimbolj efektiven, moderen pouk, prilagojen posamezniku/ posamezni skupini.

 

- DELAVNICA: ISKANJE 'PRODUCT-MARKET FIT' Z NAGOVARJANJEM TUJIH GOSTOV

Vsebina delavnice:
Delavnica je usmerjanja v poznavanje marketinških procesov, ki udeležencem, ki bodo sodelovali, model »product market fit« predstavi skozi trenutno aktualno in vse bolj pomembno obliko digitalnega marketinga. Udeleženci bodo tako spoznali potencialni trg za njihov morebitni izdelek ali storitev (ki lahko izhaja iz sfere turizma, npr. primer hostla ali lastne podjetniške ideje) in se preko digitalnih strategij naučili, kako trg čim bolj zadovoljiti s svojo storitvijo oz. zanj ustvariti ustrezno potrebo ter stremeli k povečanju rezultatov. Spoznali bodo metrike merjena rezultatov skozi digitalna orodja, prepoznali načine/orodja za pridobivanje podatkov, se soočili z analizo in znali poiskati kanale in prednosti privabljanja potencialnih strank (gostov – domačih in tujih, kupcev, naročnikov) in segmentacijo.

Izvajalec:Matej Praprotnik

- PRAKTIKUM UČINKOVITEGA POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA

Vsebina:
Spoznali bomo temeljna pravila, metode in tehnike za izboljšanje poslovne komunikacije, se seznanili z načini kako povečati prepričljivost povedanega, kako izvesti učinkovito predstavitev in prepričljiv govorni nastop na razgovoru za službo, prav tako spoznali negativna in preprečavalna sporočila, etiko in poslovni bonton in psihologijo pogajanj.

Izvajalec: Suzana Poznič Čižmek

 

- PRAKTIČNE DELAVNICE NA SPRECIFIČNIH PRIMERIH: TURISTIČNE STORITVE IN IZKUSTVENI MARKETING

Vsebina delavnice:
specifike storitev, marketinški izzivi storitvene ekonomije, pomen storitvenega okolja, blueprint storitvenega procesa, menedžment odnosov, model vrzeli kakovosti storitev, zadovoljstvo gostov.

Izvajalec:

- DELAVNICA GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA S POUDARKOM NA TRŽENJU IN IZDELAVA PROMOCIJSKIH MATERIALOV    

Vsebina delavnice:
oblikovanje z računalniškimi programi (Photoshop, Illustrator, Indesign), osnovne zakonitosti, priprava dokumenta, oblikovanje enostranskih materialov ter večstranskih zgibank, knjižic, knjig, priprava za tisk, priprava za splet, vektorsko oblikovanje, pridobivanje slikovnega materiala, marketinško zasnovan oglas, objava promocije na spletnih straneh, socialnih omrežjih, izdelava CGP.

Izvajalec:

- DELAVNICA MENEDŽMENTA PRIREDITEV V TURIZMU

Vsebina delavnice:
osnovne značilnosti prireditev in delitev – sistematizacija, organizacija prireditev kot projekt in posebnosti v turizmu, managment prireditve - organizacija, vodenje, kontrola, identifikacija in analiza tveganj in prijava prireditve pristojnim službam, viri projekta, stroški in učinki, stroškovni načrt, naloge managerja projekta, evalvacija, primeri dobrih praks.

Izvajalec:

- INTERAKTIVNA DELAVNICA: OBLIKOVANJE STRATEGIJE TRŽENJA IN TRŽNE PONUDBE ZA MLADINSKI HOTEL PO NAČELIH »ZELENE SHEME SLOVENSKEGA TURIZMA«

Vsebina delavnice:
osnove trženja in oblikovanja ponudb, identifikacija osnovnih izhodišč za vzpostavitev načrta trženja, identifikacija ciljnih skupin ter trendi v povpraševanju, predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma in potrebnih korakov za pridobitev certifikata Slovenia Green, smernice za razvoj zelenih produktov - teoretski in praktični del,  izdelava strategije trženja - trženjsko pozicioniranje, ciljne skupine in segmenti, strategija turističnih produktov, tržna znamka, komunikacijska strategija, ukrepi, delavnice od pozicioniranja mladinskega hotela do načrta marketinških aktivnosti.

Izvajalec:

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik