Menu

Nove delavnice na PiMP: digitalni marketing in poslovno komuniciranje

Nove delavnice na PiMP: digitalni marketing in poslovno komuniciranje

ZNAMO NEMŠČINO

V sklopu projekta PiMP so udeleženci zaključili s 30 urno delavnico nemškega jezika, na kateri so se seznanili z osnovami in osvojili tematiko jezika iz turističnega področja.  Mladi so tako prejeli znanja, ki jim bodo koristila pri lastnem udejstvovanju kot pri morebitnem delu v turizmu ali pri poslovnem sodelovanju z nemško govorečimi ponudniki. V sklopu delavnice so tudi opravili ustne nastope in opravili preizkus znanja.

ZNANJA DIGITALNEGA MARKETINGA

V nadaljevanju meseca se bodo seznanili z marketinškimi procesi, in sicer v sklopu delavnice »Product market fit z nagovarjanjem tujih gostov«. Ker smo želeli stopiti mladim naproti v njihovem zanimanju, željah in potrebam po dodatnem znanju, bo vsebina delavnice potekala skozi prizmo digitalnega marketinga. Udeleženci bodo tako spoznali potencialni trg za njihov morebitni izdelek ali storitev (ki lahko izhaja iz sfere turizma, npr. primer hostla ali lastne podjetniške ideje) in se preko digitalnih strategij naučili, kako trg čim bolj zadovoljiti s svojo storitvijo oz. zanj ustvariti ustrezno potrebo ter stremeli k povečanju rezultatov. Spoznali bodo metrike merjena rezultatov skozi digitalna orodja, prepoznali načine/orodja za pridobivanje podatkov, se soočili z analizo in znali poiskati kanale in prednosti privabljanja potencialnih strank (gostov – domačih in tujih, kupcev, naročnikov) in segmentacijo. Na ta način bodo seznanjeni z aktualnimi trendi za uspešen nastop storitve ali izdelka na trgu in jih znali prenesti v različne sfere delovanja: npr. za delo v turizmu, zaposlitve v sklopu digitalnega marketinga, pri razvijanju lastne poslovne ideje in njeno implementacijo na trgu. Seznanili se bodo z ustvarjanjem digitalnih kampanj, analitiko, e-mail novicami, bazami podatkov, upravljanjem promocij in doseganjem večjih rezultatov. V sklopu delavnice bodo podrobenje spoznali programe: Slack, Google Ads, Tweetdeck, Crowdtangle in Buffer, Mailchimp, Yet Another Mail Merge, Facebook, Instragram, Twitter itd.

POSLOVNO KOMUNICIRANJE

V začetku decembra se začne tudi delavnica poslovnega komuniciranja. Spoznali bomo temeljna pravila, metode in tehnike za izboljšanje poslovne komunikacije, se seznanili z načini kako povečati prepričljivost povedanega, kako izvesti učinkovito predstavitev in prepričljiv govorni nastop na razgovoru za službo.

TERMINI DELAVNIC:

Product market fit z nagovarjanjem tujih gostov (skozi prizmo digitalnega marketinga):

Torek, 21. 11. 2017, 15:30-18:30
Četrtek, 23. 11. 2017, 15:30-18:30
Petek, 24.11.2017, 15:30-18:30
Torek, 28. 11. 2017, 15:30-18:30
Četrtek, 30. 11. 2017, 15:30-18:30

Praktikum učinkovitega poslovnega komuniciranja:

Sreda,  6. 12. 2017 10:00-15:00
Četrtek, 7. 12. 2017, 9:00-14:00
Torek, 12. 12. 2017, 9:00-14:00

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik