Menu

Pimp poziva k trajnosti

Pimp poziva k trajnosti

Brežice, september 2018 – Ključ za uspeh v turizmu mladi prepoznavamo v povezovanju, sodelovanju in skrbi za trajnostno delovanje.
Pod okriljem projekta Priložnosti in izzivi mladih v Posavju (v nadaljevanju PiMP) in Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju ZPTM) smo se skupaj z udeleženci delavnice Ogled dobrih praks za pridobitev znaka Slovenia Green odpravili  na 5 različnih destinacij, in sicer Podčetrtek, Rogaška Slatina, Kozjanski park, Sevnica in Kostanjevica na Krki, z namenom promocije projekta PIMP kot tudi z namenom izmenjave izkušenj, ogleda dobrih praks, ter spoznavanja destinacij, ki so del Zelene sheme slovenskega turizma (v nadaljevanju ZSST).

ZSST združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. To počne tako, da destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja. Skozi znamko Slovenia Green pa to zeleno delovanje tudi promovira.

ZSST je zasnovana na dveh ravneh, in sicer na ravni destinacij in na ravni turističnih ponudnikov. Ravni sta medsebojno odvisni in povezani. Za pridobitev znaka Slovenia Green na ravni turističnih ponudnikov je potrebno najprej pridobiti enega izmed veljavnih okoljskih znakov, ki ga priznava ZSST.

Podčetrtek in Rogaška Slatina sta prejemnika zlatega znaka Slovenia Green za destinacije, Sevnica pa srebrnega. Kozjanski park je prav tako prejemnik znaka, in sicer Slovenia Green v kategoriji naravnih parkov. Kostanjevica na Krki pa je letos v postopku pridobitve znaka Slovenia Green. V tem postopku je tudi občina Brežice. Ta je načrtno usmerjena v trajnostni razvoj, ki ga v celoti podpira Zelena shema slovenskega turizma.

Delavnica Ogled dobrih praks za pridobitev znaka Slovenia Green je zasnovana tako, da nam je služila kot pripomoček pri izdelavi strategije tržne ponudbe za mladinski hotel po načelih ZSST, ki je eden od rezultatov projekta PiMP.

Predpogoj trajnostnega turizma predstavlja spoštovanje kulturnih vrednot v družbi, ki je okoljevarstveno naravnana in je hkrati tista, ki lahko razvija trajnostne gospodarske dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na razvoj vseh deležnikov, so socialno pravične in hkrati optimirajo ekonomski učinek.

ZSST turistične destinacije spodbuja k učinkoviti rabi energije in vode, trajnostni mobilnosti, ozelenitvi turističnih nastanitev, zelenemu naročanju ter prilagajanju na podnebne spremembe. Gre za celostno shemo, ki v lokalnem okolju spodbuja povezovanje deležnikov v javnem in zasebnem sektorju ter njihovo skupno ter usklajeno trajnostno delovanje za ohranjanje okolja, ki je temeljna vrednota v turizmu. Hkrati deluje izobraževalno in osveščevalno tako do notranjih (podjetja in prebivalci v lokalni skupnosti) kot do zunanjih javnosti (turisti in drugi deležniki).

Z vstopom v Zeleno shemo smo se tudi v Brežicah zavezali, da bomo SPODBUJALI trajnostno delovanje, ZDRUŽEVALI trajnostna prizadevanja ter PROMOVIRALI lokalni značaj in zelene zgodbe. V okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination,  bomo kot občina ocenjeni v petih kategorijah, anketirali prebivalce, obiskovalce in turistično gospodarstvo. Zeleno politiko slovenskega turizma pa smo skupaj z županom že podpisali.

Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb, je tudi spodbujanje ponudnikov za pridobitev znaka Slovenija Green Accommodation, ki ga pridobijo ponudniki turističnih nastanitev, ki predhodno pridobijo enega od okoljskih znakov za ponudnike, ki jih priznava Slovenia Green (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Travelife).

Mladi smo za trajnost! Pridružite se nam!

Zapisal: Nejc Vrešak

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik