Menu
  • Prebrano 4612 krat

Predavanje Mc Štorklja: samozavest in samopodoba

Za nami je tretje strokovno predavanje Mc štorklje – projekta, namenjenega predvsem mladim v letih odraščanja in njihovim staršem. Po počitniškem oz. poletnem predahu bomo z njim in predavanji nadaljevali oktobra. Tokrat smo gostili gospoda Marjana Gorupa, svetovalca v zavodu za psihosocialno pomoč ljudem v stiski, imenovanem Sana Vita, in ravnatelja na OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani. Predaval nam je o vzgoji za pozitivno samozavest in samopodobo. Predavanja so vse bolje obiskana in očitno obstaja potreba po nadaljevanju tovrstnih informativno preventivnih predavanj. Predavanja sofinancira Občina Brežice, zato so za uporabnike brezplačna.

To sta dva pojma, med katerima ni lahko postaviti jasne ločnice. Samozavest se nanaša na lastno doživljanje sveta okrog nas oz. je odraz tega odnosa, samopodobo pa nam določajo predvsem ljudje, ki nam vračajo informacijo o tem, kaj mislijo o nas, da smo. Na samozavest vplivajo naslednji dejavniki: ljubezen, notranja svoboda, odgovornost in uspešnost. Svoboda je nasprotje odvisnosti, zasvojenosti. Svoboden je tisti, ki ima možnost izbire. Za svojo izbiro mora biti odgovoren. Ljudje jemljejo resno in spoštujejo samo odgovorne ljudi. To pa jim daje dober občutek in tvori dobro mnenje o njih samih; kakor tudi zavest o lastni uspešnosti. Človek je s samim seboj zadovoljen samo, če izpolnjuje svoje poslanstvo, če v svojem delu vidi smisel in korist. Zase in za druge – za družbo, svet. Poleg tega dejavnika, ki vpliva na samozavest in samopodobo, je pomemben tudi dejavnik dobrih medčloveških odnosov. Kajti človek se uresničuje v odnosih! Sicer pa se razvoj samozavesti in samopodobe prične že v prenatalni dobi človeškega razvoja. Če je mati izpostavljena dolgotrajnemu stresu ali je v travmatskih odnosih, tesnobi, bo to slabo vplivalo na otroka, ki bo najverjetneje bolj prestrašen in nezaupljiv. Tudi po rojstvu se otrok čuti z mamo celoto. Ne loči med seboj in njo. Vsa čustva do njega se zapišejo v njegovo podzavest. Najbolje je, če se čuti sprejetega. A v nekem trenutku se mora naučiti sprejeti tudi odtujitev od mame, ki ima tudi druge skrbi in interese: službo, odnos z možem, drugimi otroki in ljudmi… Če otrok tega ne dojame in sprejme, se nikoli v življenju povsem ne osamosvoji. Takšni ljudje razvijejo razne odvisnosti, motnje hranjenja, uhajajo od doma ipd. Starši so ključni pri oblikovanju samozavesti in samopodobe. Za to je pomembno, da ne uporabljajo dvojnih načel, ne dajejo dvojnih sporočil, ki otroka le zmedejo in razdvojijo, da ne ve, kaj je prav in kaj ne. Pubertetnikom pa morajo do neke mere dopustiti uporništvo. V tem obdobju mora otrok imeti neko avtonomijo, saj se počuti dobro, če lahko o nečem soodloča. Tako pridobiva na samostojnosti in odgovornosti, ki sta boljši, večji, če se počuti svobodnega, kot pa če je povsod in v vsem nadziran. Preveč nadzirani, kontrolirani in vodeni otroci bodo zelo verjetno v podzavest potlačili številna negativna čustva, se v želji po samouveljavitvi in potrditvi obremenili z zasvojenostmi: od adiktivnih snovi, hrane, odnosov, seksualnosti, medijev, iger na srečo, sanjarjenj idr., ter razvili odklonska vedenja: agresijo do sebe in drugih, čustvene blokade, ki se kažejo v brezčutnem ravnanju do/z drugimi, odklanjanje avtoritet, neupoštevanje drugih in odpisujoče vedenje – popolno zanikanje drugih.
Popravne naloge staršev so neprekinjeno izkazovanje ljubezni in spoštovanja, (pri čemer krivde staršev ni lahko razrešiti), posameznika pa, da težave oz. zavrta čustva prizna in prepozna, jih – najbolje da – zaupa terapevtu in se končno (spet) nauči konstruktivno reševati konflikte, ravnati po načelu empatije in ljubiti. To je pot do resnice – notranje svobode in pozitivne samozavesti, samopodobe ter zdrave osebnosti.

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik