Menu
  • Prebrano 1256 krat

Kreativno, drzno, unikatno, samoiniciativno - nepozabna izkušnja!

V torek, 17.11.2015, smo v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice uspešno zaključili projekt Izzivi mladim v naši regiji.
K projektu, nosilca SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, smo pristopili z namenom mladim ponuditi kvalitetno brezplačno podjetniško usposabljanje, možnost širjenja njihove socialne mreže med vrstniki in predstavniki podjetij ter podjetjem omogočiti dostop do svežih idej mladih in potencialno tudi novih sodelavcev.
Na enem mestu nam je tako uspelo zbrati podjetja in mlade, ki so skupaj delali na izzivih, ki so jih  podjetjaIzzivi_mladim_Breice_20 predhodno identificirala na  pripravljalni delavnici, ki je potekala v  sklopu letošnjega Podjetniško  obrtnega in kmetijskega sejma. V  začetku novembru je sledilo  medsebojno spoznavanje podjetij in  udeležencev, kjer so se razdelili po  skupinah, in ob pomoči mentorjev  začeli z delom.
 Udeleženci so delali na konkretnih  izzivih podjetij in zavodov:
 • Trio vida remo d.o.o., PE Pivoteka  Bizeljsko
 Priprava poslovnega modela za  organizacijo pivskega festivala na  področju Bizeljskega, ki ga do zdaj še  ni bilo.
 • Posavc d.o.o.
 Razviti poslovni model za trženje turističnih aranžmajev na področju Posavja pod blagovno znamko Visit Posavje. Podjetje je želelo preveriti lastne ideje, iščejo nove predloge in tržne poti za turistično ponudbo na področju Posavja.
• Zavod KNOF Sevnica
Radi bi povezali v mrežo približno 30 izvajalcev na področju Posavja, ki imajo podjetja oziroma organizacije z okoljskim, socialnim ali zdravstvenim učinkom. Izziv je narediti poslovni model za novo blagovno znamko za skupen nastop na tržišču s ciljem, da bi naredili lokalno ponudbo bolj dostopno in privlačno tako lokalnemu prebivalstvu kot turistom.
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Organizacija želi nadgraditi poslovni model za ponudbo inovativnih vsebin za mlade. Zanima jih, kakšne izobraževalne, športne, kulturne in druge vsebine bi lahko ponudili mladim. Iščejo analizo stanja in idejni oz. izvedbeni načrt za izvedbo aktivnosti, ki bi zanimale mlade.
Na konkretnih izzivih so udeleženci uporabljali načela vitkega inoviranja. Veliko dela so posvetili preverjanju na terenu, preko osebnih intervjujev in preverjanja ustreznosti predlaganih rešitev med potencialnimi kupci oz. ciljnimi skupinami. Podjetjem so tako predlagali konkretne rešitve preverjene med prebivalci Brežic in Posavja.
Predstavniki podjetij so bili nad predlogi navdušeni in jih bodo uporabili v svojem poslovanju. Mladi so pohvalili pridobljeno znanje in izkušnje, oboji pa so si bili enotni, da bodo sodelovanje ohranili in nadaljevali.
 
Izzivi_mladim_Breice_7 Izpostavljamo nekaj zapisov iz vprašalnika udeležencem:
 
Kaj vam je bilo všeč v projektu?
• Da smo lahko bili kreativni, drzni, unikatni, razvijali boljšo komunikacijo.
• Da smo delali na dejanskem primeru, ki je imel tudi stopnjo odgovornosti, smo se pogovarjali s podjetji in jim končni izdelek tudi predstavili.
• Da se je delalo na zelo konkretnem izzivu - realna naloga.
• Všeč mi je bilo vse. Mentorja, ki sta nam s svojo strokovnostjo in znanjem pomagala in nas usmerjala ter podpirala. Všeč mi je bilo timsko delo, delo na terenu, samoiniciativnost, kreativnost, javno nastopanje. Skratka cel paket je bil nepozabna izkušnja in lahko rečem, da je lahko vsakemu žal, ki se ni udeležil delavnic. Všeč mi je bila sproščenost v skupini.
• Všeč mi je bila dinamika delavnice, ker vključuje skupinsko delo, delo na terenu, povezovanje, ob vsem tem pa pomoč mentorjev. Delavnica kljub dolžini ni bila dolgočasna.
Kaj ste vi osebno pridobili?
• Boljšo komunikacijo, večjo samozavest in odločnost
• Zelo všeč mi je bilo vzdušje na delavnicah in sem bila za spremembo kar pogumna in resnično sodelovala. Ravno zato, sem se verjetno tudi več naučila in sama sebi dokazala, da sem pravzaprav kar dobra na tem področju.
• Predvsem novo izkušnjo in nova poznanstva, samozavest, drugačno razmišljanje, motivacijo, da smo nekaj naredili za širšo družbo, in se s tem tudi počutimo bolj pomembne.
• Pridobila pa sem tudi enkratna nova poznanstva
Kako ocenjujete, da boste pridobljeno lahko uporabili?
• V nadaljnje nam bo prišlo prav pri iskanju službe, mogoče celo nekoč v službi.
• Sigurno bo en plus pri nadaljnjih delodajalcih, in bo zanimivo tudi za življenjepis. Na splošno pa je reševanje problemov danes tudi kar potrebno in se mi zdi, da smo se tega skozi ta proces tudi dobro naučili. Ugotoviti kaj je pomembno preveriti, kako se osredotočiti na nekaj, kako predstaviti. Zagotovo bo ta izkušnja prišla prav pri naslednjih izzivih, s katerimi se bom spoprijela.
• V podjetju pri novi zaposlitvi in mogoče kdaj tudi samostojno pri ustanovitvi lastnega podjetja.
• V kolikor bom soočena s podobnim izzivom, mi bo ta model v izjemno pomoč, saj je dobro zastavljen.

Izzivi_mladim_Breice_1


V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice smo zadovoljni s projektom, veseli nas, da se bo sodelovanje med vključenimi še nadaljevalo.
Tudi v prihodnje bomo organizirali tovrstne podporne aktivnosti na področju mladih, podjetništva in turizma ter se trudili k sinergiji teh področij za višjo kakovost življenja v lokalnem okolju.
Andreja Pavlin, za ZPTM Brežice

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik