Menu

O človekovih pravicah na Gimnaziji Brežice

Mladinski center Brežice, je ob Svetovnem dnevu človekovih pravic 10.12.2016, pripravil interaktivno delavnico za dijake Gimnazije Brežice.

Namen delavnice je bil okrepiti čut mladih za njihovo družbeno odgovornost in spodbuditi njihovo kritično mišljenje o prisotnosti ter udejanjanju temeljnih človekovih pravic v družbi.

Dijaki so se na delavnici najprej seznanili s splošno deklaracijo o človekovih pravicah, preko različnih interaktivnih delavnic pa so se seznanili s temeljnimi človekovimi pravicami, s simulacijo različnih situacij pa smo razvijali občutek empatije, strpnosti in skupnega soodločanja.

V Mladinskem centru Brežice bomo s podobnimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje, saj ocenjujemo, da ozaveščanje, poučevanje in informiranje o človekovih pravicah ter učenje o človekovih pravicah pomembno prispeva k oblikovanju družb, v katerih so strpnost, spoštovanje in nediskriminacija vrednote.

Tako se bo naše aktivno ozaveščanja o človekovih pravicah nadaljevalo tudi v prihodnje, ko nas bo obiskala tudi srednja šola ETRŠ iz Brežic. Za njih pa, skupaj s Socialno akademijo, pripravljamo multimedijske delavnice Človekove pravice v fokusu, kjer se bodo mladi poleg človekovih pravic seznanili tudi z osnovami multimedije in video produkcije. O rezultatih teh delavnic boste kmalu lahko prebirali na naši spletni strani.

Za uspešno izvedeno delavnico se zahvaljujemo vsem dijakom ter vodstvu Gimnazije Brežice.

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik