Menu

DRUŽINSKI CENTER BREŽICE – primer dobre prakse

Urad za mladino RS Slovenije je izdal zbornik primerov dobrih (najboljših)praks iz mladinskega sektorja Slovenije, ZGODBE O USPEHU. Kot so zapisali v Zborniku, le- ta dokazuje, da je mladinski sektor Slovenije zelo barvit in da s svojimi barvami bogati tudi druge socialne skupine izven sektorja. 

V zborniku so predstavljene dobre prakse iz različni področjih mladinskega dela od aktivne participacije, socialne vključenosti in enakih možnosti, strukturiran in medkulturni dialog, zaposlovanje in podjetnost, človekove pravice, prostovoljstvo, iz mednarodnega področja itn. Veseli nas, da je tudi ZPTM Brežice - Mladinski center Brežice, del zbornika primerov dobrih praks s svojim več letnim projektom Družinski center Brežice. Projekt vključuje delo z mladimi in otroci v sklopu našega rednega otroško-mladinskega programa. Gre za spodbujanje aktivne participacije mladih prostovoljcev, ki se preko različnih rednih usposabljanj in delavnic, usposobijo za delo z najmlajšimi, predvsem predšolskimi in šolskimi otroci. Mlade prostovoljci, t.i. animatorji, v sklopu delavnic pridobijo veliko kompetenc in znanj za delo z najmlajšimi.

Animatorke McB 7.1 Custom

Aktivnosti, ki jih mladi za najmlajše izvajajo potekajo na tedenski bazi. Z profesionalnih delom in odnosom,smo v sklopu otroško-mladinskega programa,kjer gre za medgeneracijsko druženje mladih in otrok, v lokalnem okolju izredno prepoznavni in cenjeni. Zaradi dolgoletne tradicije izvajanje teh aktivnosti, smo tudi priča menjavi generacij, kjer danes otroci, ki so bili nekoč udeleženci, danes kot prostovoljci izvajajo aktivnosti. Gre tudi za vlogo mladinskega centra v življenju posameznika kot otroka in kasneje najstnika.


Poleg kvalitetne ponudbe aktivnosti za otroke, spodbujanja aktivne participacije mladih, je pri samem projektu velik pomen na dejstvu, da mladinski center postane pomemben sopotnik posameznika, ki se najprej udeležuje aktivnosti kot otrok, kasneje pa se iz vloge uporabnika prelevi v izvajalca aktivnosti. Na ta način v MC spodbujamo mlade k večji aktivni participaciji, pomenu neformalnega izobraževanja in nudimo mladim prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa.

V projekt letno vključimo 350 otrok, za katere redno skrbi in izvaja delavnice 15-17 prostovoljcev, animatorjev. Aktivnost izvajamo že od leta 1999.

Tovrstno priznanje na nacionalni ravni, daje ekipi ZPTM Brežice in prostovoljcem dodaten zagon za uspešno delo tudi v prihodnje.

Zapisala: Nataša Kalin

ZPTM Brežice

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik