Menu

Posvet prometne varnosti mladih v Brežicah

Mladi, strokovnjaki s strokovnjaki s področja zdravja in prometne varnosti ter predstavniki lokalne skupnosti, so se odkrito pogovorili o možnostih izboljšav na področju prometne varnosti mladih.

Tretji ter hkrati zadnji od letošnjih posvetov, v okviru projekta »Heroji furajo v pižamah« na temo problematike vožnje pod vplivom alkohola mladih, se je odvil v prostorih Mladinskega centra Brežice. Posvet, je skupaj s partnerji projekta, izvedel Zavod VOZIM –pobudnik projekta– pod okriljem Občine Brežice in MC Brežice.

Kot že na prejšnjih posvetih v Idriji in Slovenskih Konjicah, tj. občinah, ki so v letošnjem letu pristopile k projektu, je bila v ospredju problematika vožnje pod vplivom alkohola kot tudi rabe alkohola med mladimi. Zaradi visoke tolerance do alkohola v Sloveniji in cenovne dostopnosti alkoholnih pijač je mladim alkohol v Sloveniji precej dostopen. Posledično se veliko prometnih nesreč zgodi prav zaradi vpliva alkohola, katerih povzročitelji so mladi ali pa so v njih udeleženi. Z namenom, da bi skupaj prišli do različnih rešitev na področju prometne varnosti v povezavi z alkoholom in izpostavili najbolj problematična področja te tematike, kot je npr. slabša dostopnost javnega prevoza ob vikendih, ki bi mladim omogočala varno pot na zabavo in z zabave ter raba alkohola in drugih psihoaktivnih snovi pred in med udejstvovanjem v prometu, smo zbrali mlade in strokovnjake.

Posvet je bil sestavljen iz treh delov. Najprej smo izpeljali delavnice na mlade, kjer smo mladim (dijakom Gimnazije Brežice) predstavili tematiko, nato je sledil strokovni del, kjer so strokovnjaki s področja prometne varnosti in pitja alkohola med mladimi predstavili nekaj osnovnih dejstev in pomembnih informacij. Strokovnemu delu je sledil še nekoliko bolj praktičen del v obliki delavnic, na katerih so mladi skupaj s strokovnjaki razmišljali o idejah in možnostih za zmanjšanje škodljivega pitja alkohola in zmanjšanje vožnje pod vplivom alkohola med mladimi. Cilj delavnic je bil zapis idej, iz katerih bi lahko razvili smernice za izboljšanje prometne varnosti v lokalnem okolju. Mlade smo spodbujali naj bodo pri svojih idejah čim bolj konkretni.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, je izpostavil, da je prometna varnost eno izmed ključnih področij občine. Obljubil je, da bo občina z ukrepi pristopila naproti mladim, in obenem izpostavil, da sprejeti ukrepi ne bodo potuha mladim ali organizatorjem zabav. Žiga Breznik,  predstavnik Zavoda VOZIM in poškodovanec v prometni nesreči, je udeležence posveta seznanil z vsebino projekta »Heroji furajo v pižamah« ter poudaril, da s projektom zasledujemo zmanjšanje števila prometnih nesreč med mladimi zaradi alkohola, ozaveščanje mladih o problematiki, vplivanje na stališča in vedenje mladih v prometu, ozaveščanje staršev s pozivom, da spet skočijo v pižame in se ponoči odpravijo po svoje otroke.

Z besedo je nadaljevala predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. Maja Roškar, ki se je dotaknila problematike škodljivega pitja mladih in izpostavila, da varno pitje alkohola med mladimi ne obstaja, vsako pitje je tvegano. Izpostavila je raziskavo o pitju alkohola med dijaki 1. in 4. letnikov Gimnazije Brežice, ki je pokazala, da je že kar 90 % anketiranih pilo alkohol, in izsledke raziskave med brežiškimi osnovnošolci, ki kaže, da mladim v kar 29 % prvič ponudijo alkohol doma, starši, oziroma si ga otroci, ker jim je na razpolago, ga vzamejo kar sami. Kako se odnos do alkohola odraža v prometu je predstavila Vesna Marinko, predstavnica Javne agencije Republike Slovenije za varnost  prometa, ki je poudarila, da »vožnja pod vplivom alkohola pomeni šestnajstkrat večjo verjetnost za povzročitev prometne nesreče, vožnja pod vplivom drog pa kar dvajsetkrat večjo verjetnost!« Psihoaktivne snovi, tako alkohol kot najpogostejša kot tudi druge droge, vodijo v psihično in fizično odvisnost, predvsem pa predstavljajo dejavnik tveganja pri udejstvovanju v prometu, zato zanje tam ni mesta!

Stališče mladih je povzel Maksi, dijak Gimnazije Brežice, ki je povedal: »Dijaki zaznavamo pomanjkanje tovrstnih (preventivnih) vsebin v naši občini, smo pa dijaki zelo zainteresirani za sodelovanje v akcijah kot je »Heroji furajo v pižamah«!«

Aleš Lorber, pomočnik komandirja Policijske postaje Brežice, je pregled stanja prometne varnosti med mladimi zaokrožil s pozivom mladim, da naj pazijo nase in na svoje prijatelje, ko se udejstvujejo v prometu.

Posvet se je zaključil s predstavitvijo predlogov za izboljšanje prometne varnosti med mladimi, ki jih bo lokalna skupnost Občine Brežice preučila, v partnerstvu s ključnimi institucijami, ter izpolnila v letu 2018 in naslednjih letih.

Foto: Zavod Vozim

Tekst: Zavod Vozim in MC Brežice

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik