Menu

S preventivnim projektom »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« tudi na srednjo šolo

V začetku novega leta smo izvajalci preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki ga izvajamo v okviru Mladinskega centra Brežice v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje, Zdravstvenim domom Brežice, Centrom za socialno delo Brežice in Policijsko postajo Brežice, obiskali Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice, ki se je našega programa udeležila prvič. Dne 11. 1. 2018 smo naše preventivne aktivnosti izvedli za dijake 2. letnikov, ki obiskujejo program ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja (vse skupaj 61 učencev). 

Spomnimo, da je glavni cilj preventivnega projekta, ki ga izvajamo vse od leta 2004, informiranje in ozaveščanje mladostnikov o škodljivosti rabe alkohola in drugih dovoljenih in nedovoljenih drog ter o nekemičnih vrstah zasvojenosti, promoviranje varne zabave in spodbujanje mladih, da svoj prosti čas preživijo kvalitetno.

Program smo na željo šole izvedli v 6-ih šolskih urah. V prvem delu (1.-3. šolska ura) so dijaki poslušali strokovna predavanja s strani socialne delavke, policista in zdravstvene delavke. V drugem delu (4.-6. šolska ura) so sledile preventivne delavnice v 5-ih skupinah, ki so jih izvedli prostovoljci Mladinskega centra Brežice in Mladinskega centra Krško.
Odziv učencev glede na izvedene aktivnosti je bil zelo pozitiven. V anonimni anketi, ki so jo dijaki izpolnili ob koncu srečanja, so napisali, kar jim je bilo najbolj všeč: tema pogovora; sproščeno vzdušje; iskren pogovor; delavnice; poučna predavanja; zanimive in poučne igre; to, da so lahko naglas povedali svoje mnenje in da jih pri tem nihče ne obsoja; kako spoštovati sebe; pomen samopodobe. Veseli nas, da je komunikacija z dijaki tako dobro stekla in da smo si zaupali marsikatero misel in osebno izkušnjo. Vsem mladostnikom želimo uspešno pot naprej.
Hvala vsem udeležencem (šoli, predavateljem, prostovoljcem, dijakom) za prijazno sodelovanje. Z našimi preventivnimi aktivnostmi pa nadaljujemo še v tem mesecu. Pa srečno vsem!


Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Za McB zapisala: mag. Danijela Švajger, univ. dipl. soc.

 

 

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik