Menu

MC BREŽICE NA USPOSABLJANJU V LUKSEMBURGU

Predstavnici ZPTM Brežice sta se udeležili tretjega usposabljanja za mladinske delavce in trenerje mladinskih centerov, ki so prejeli prestižni Znak kakovosti Sveta Evrope ali mladinskih centrov, ki so v fazi pridobivanja Znaka kakovosti. Usposabljanja se je udeležilo 32 udeležencev iz 14 držav. Trening je potekal v Mladinskem centru Marienthal Luksemburg.

Tematika usposabljanja je bila socialna vključenost mladih. Udeleženci so spoznali metode dela in metode neformalnega izobraževanja pri delu z mladimi na tematiko socialne vključenosti ter socialnih in človekovih pravic. Preko različnih delavnic so udeleženci spoznavali različne metode dela, ki bodo v veliko pomoč pri nadaljnem delu z mladimi in bodo tako pripomogle k izboljšanju kakovosti izvajanja izobraževalnih procesov, ki jih nudijo izobraževalni mladinski centri, k dvigu standardov delovanja izobraževalnih centrov ter k lažjemu in hitrejšemu napredku izobraževalnih procesov.

Mladinski center Brežice je leta 2013 med mladinskimi centri vseh 47 držav članic Sveta Evrope postal prvi center, ki se mu je svet Evrope dodelil Znak kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre. Znak kakovosti pridobijo tisti centri, ki so primer dobre prakse, še posebej s področja tem in aktivnosti, ki jih izvaja, način na kateri pristopa k mladim ljudem ter transparentnost in objektivnost pri samoocenjevanju.

Kasneje so ta znak pridobili še centri iz Finske, Portugalske, Srbije, Belgije, Španije, Bolgarije, Irske, Luksemburga, Romunije in Turčije.

S pridobljenim nazivom Evropskega mladinskega centra lahko tako omogočimo mladinskim organizacijam in mrežam za prostor ter ugodno okolje za izvajanje inovativnih mednarodnih izobraževalnih projektov, sej, tečajev, s katerimi povečujemo izmenjavo informacij ter pridobivanje novih znanj. Center tako zagotavlja kvalitetno neformalno izobraževanje med mladimi ter spodbuja mlade, da se aktivno udejstvujejo na področju evropske civilne družbe. Promovira in podpiral aktivnosti na področju mladinske politike in na sploh sledili vrednotam, ki jih predstavlja Sveta Evrope.
Mladinski center skozi svoje aktivnosti spodbuja neformalno izobraženja mladih ter mednarodne mobilnosti mladih. Tako bomo tudi v letu 2018, različne projekte na tematiko socialne vključenosti in človkovih pravic v našem okolju.

 

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik