Menu

»Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v mesecu maju

V sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje izvajalci preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v mesecu maju nadaljujemo z izvedbo preventivnih aktivnosti na šolah na območju občine Brežice. Dne 4. 5. 2018 smo obiskali OŠ Bizeljsko, kjer smo za učence 9. razreda izvedli krajše predavanje in preventivne delavnice. Učencem smo podali nekaj osnovnih informacij o škodljivi rabi dovoljenih in nedovoljenih drog ter o zasvojenosti nasploh.

Spomnimo, da je glavni cilj preventivnega projekta ozaveščanje mladostnikov na temo droge, promoviranje varne zabave in spodbujanje mladih h kvalitetnemu preživljanju njihovega prostega časa. Predavanja izvajajo strokovnjaki iz Centra za socialno delo Brežice, Zdravstvenega doma Brežice in Policijske postaje Brežice. Preventivne delavnice izvajajo usposobljeni prostovoljci pod mentorstvom Mladinskega centra Brežice.

Aktivnosti, ki smo jih izvedli za učence 9. razreda iz OŠ Bizeljsko (razred šteje 8 učencev), so potekale v sproščenem vzdušju ter interaktivno v obliki pogovora in debate. Tudi tokrat smo ob koncu srečanja z učenci izvedli anonimno anketo, v kateri smo jih spraševali po vtisih glede na izvedena predavanja in delavnice. Učenci so odgovorili, da so jim bile aktivnosti zelo všeč, pri čemer so še posebej izpostavili odprt pogovor in možnost izražanja mnenj.

V maju bomo obiskali še dve osnovni šoli, česar se že zelo veselimo. Ob tej priložnosti želimo vsem devetošolcem uspešno pri pisanju testov v okviru Nacionalnega preverjanja znanja.         

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Za McB zapisala: mag. Danijela Švajger, univ. dipl. soc.


Brežice, 4. 5. 2018

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik