Menu

»Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v mesecu maju na treh osnovnih šolah

Izvajalci preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki delujemo v okviru Mladinskega centra Brežice in v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje, smo po uspešni izvedbi preventivnega programa v OŠ Bizeljsko v začetku meseca v tem tednu obiskali še dve osnovni šoli. Dne 7. 5. 2018 smo preventivne aktivnosti izvedli za učence 9. razreda v OŠ Cerklje ob Krki (skupaj 15 učencev) in dne 9. 5. 2018 v OŠ Brežice (skupaj 56 devetošolcev).     

Osnovni cilj preventivnega projekta je informiranje in ozaveščanje mladostnikov o drogah in o zasvojenosti nasploh. Učenci so bili deležni treh krajših strokovnih predavanj s področja zdravstva, sociale in policije ter preventivnih delavnic, ki so potekale dinamično v obliki pogovora in različnih socialnih iger.

Evalvacija ob koncu izvedbe preventivnega programa je pokazala, da so bile učencem izvedene aktivnosti všeč, zlasti delavnice, v okviru katerih je bilo dovolj priložnosti za izmenjavo mnenj, vprašanj in izkušenj. Mnogi so izpostavili, da jim je bil najbolj všeč iskren pogovor, sproščenost in spoštovanje mnenj. Pri tem se zahvaljujemo vsem za sodelovanje.

V juniju bomo obiskali še eno šolo in tako zaključili z izvedbo projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v tem šolskem letu. Se že veselimo novih srečanj z mladostniki.

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Za McB zapisala: mag. Danijela Švajger, univ. dipl. soc.


Brežice, 9. 5. 2018

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik