Menu
  • Prebrano 1403 krat

Uspešno zaključili »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v šolskem letu 2017/2018

Preventivni projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki ga izvajamo v okviru Mladinskega centra Brežice v sodelovanju z Večgeneracijskem centrom Posavje in z zunanjimi sodelavci iz Centra za socialno delo Brežice, Policijske postaje Brežice ter Zdravstvenega doma Brežice, smo dne 18. in 19. 6. 2018 izvedli še na Gimnaziji Brežice, kjer smo za dijake 1. letnikov (skupaj 97 učencev) izvedli predavanja in preventivne delavnice na temo droge in zasvojenost. Odziv dijakov je bil zelo pozitiven. V anonimni anketi, ki smo jo izvedli na koncu, so dijaki napisali, da so jim bila predavanja poučna, koristna in zanimiva; delavnice pa so jim bile zelo všeč, ker so potekale v sproščenem vzdušju v okviru debate in kjer so imeli priložnost povedati svoje mnenje in si izmenjati izkušnje.

V šolskem letu 2017/2018 smo projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« izvedli na vseh osmih osnovnih šolah v občini Brežice (OŠ Artiče, OŠ Pišece, OŠ Globoko, OŠ Velika Dolina, OŠ Dobova, OŠ Bizeljsko, OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Brežice) ter na obeh brežiških srednjih šolah (Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Gimnazija Brežice). Pri tem smo vse skupaj zajeli 340 učencev (182 devetošolcev in 158 srednješolcev).

Spomnimo, da naše preventivne aktivnosti »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« izvajamo že od leta 2004 na vseh osnovnih šolah brežiške občine, v letošnjem šolskem letu pa smo prvič šli tudi na obe srednji šoli ter v projekt vključili dijake 1. in 2. letnikov. Naš glavni cilj je informiranje in ozaveščanje mladostnikov na temo droge in zasvojenost nasploh (kemične in ne kemične vrste zasvojenosti) ter promoviranje varne zabave. Preventivni program je na šolah potekal tako, da so bili učenci v prvem delu programa (1. in 2. šolska ura) deležni krajših strokovnih predavanj s področja sociale, zdravstva in policije, v drugem delu (3., 4. in 5. šolska ura) so sledile preventivne delavnice, ki so jih vodili usposobljeni prostovoljci mladinskega centra.

Veseli smo, da je za nami še ena uspešna izvedba projekta, sodeč po zelo dobrih odzivih učencev. Opažamo, da mladi radi spregovorijo o svojih mnenjih in da jim zelo pomeni, da jim nekdo iskreno prisluhne in razume. Zlasti na delavnicah, ki jih izvajajo mladi prostovoljci, jim učenci zaupajo marsikatero skrb in skupaj iščejo rešitve. Delavnice potekajo interaktivno in zelo sproščeno in v okviru varnega »kroga«, kakor se posedemo na delavnicah. Eden izmed ciljev delavnice je tudi krepitev pozitivne samopodobe pri učencih.    

Zahvaljujemo se vsem udeležencem projekta: predavateljem iz CSD Brežice, PP Brežice in ZD Brežice; izvajalcem delavnic – prostovoljcem iz MC Brežice; šolam, ki so nas prijazno sprejele; in hvala predvsem učencem, ki so z nami podeli svoja razmišljanja in nam tudi zaupali marsikaj, česar ne povedo doma ali v šoli. Za to smo jim še prav posebej hvaležni.

Vsem učencem želimo lepe, tople in brezskrbne počitnice, ostalim izvajalcem projekta pa prijeten oddih med poletjem. S projektom »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« nadaljujemo v naslednjem šolskem letu in se vam takrat zopet oglasimo in poročamo, kaj nam ima za povedati naslednja generacija mladih.

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.


Za McB zapisala: mag. Danijela Švajger, univ. dipl. soc.

Brežice, 19. 6. 2018

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik