Menu

Preventivni projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« za učence in dijake brežiških šol že 15. leto zapored

Izvajalci preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki ga izvajamo v okviru Mladinskega centra Brežice v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje, Zdravstvenim domom Brežice, Centrom za socialno delo Brežice in Policijsko postajo Brežice, smo v novembru, ki je mesec preprečevanja zasvojenosti, dne 19. 11. 2018 obiskali Osnovno šolo Pišece, kjer smo za devetošolce izvedli preventivne aktivnosti na temo droge in zasvojenost.

Projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« izvajamo že 15. leto zapored na osnovnih in srednjih šolah v občini Brežice in je namenjen učencem zadnjih razredov osnovne šole ter dijakom na začetku srednje šole. Glavni namen projekta je informiranje in ozaveščanje mladostnikov o škodljivosti rabe alkohola in drugih dovoljenih in nedovoljenih drog ter o nekemičnih vrstah zasvojenosti, promoviranje varne zabave in spodbujanje mladih, da svoj prosti čas preživijo kvalitetno.   

Preventivni program se je v Osnovni šoli Pišece odvijal po ustaljenem urniku: v prvih dveh šolskih urah so učenci poslušali tri kratka predavanja s strani socialne delavke, zdravstvene delavke in policista, sledile so preventivne delavnice, ki so potekale tri šolske ure in ki jih izvajajo usposobljeni prostovoljci Mladinskega centra Brežice.  

Odziv učencev glede na izvedene aktivnosti je bil zelo pozitiven. V anonimni anketi, ki so jo devetošolci izpolnili ob koncu srečanja, so napisali, da so se veliko novega naučili, predvsem, na kaj morajo biti pozorni na zabavah in kako lahko pomagajo drugim v stiski. Všeč jim je bilo, da so aktivnosti potekale v sproščenem vzdušju in da so imeli možnost spraševati ter da smo si izmenjali mnenja in  izkušnje.

Hvala vsem udeležencem projekta za sodelovanje. Z našimi preventivnimi aktivnostmi pa nadaljujemo v decembru, ko bomo obiskali naslednjo šolo. Se že veselimo!    

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Za McB zapisala: mag. Danijela Švajger, univ. dipl. soc.

Brežice, 19. 11. 2018

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik