Menu

»Žuram s prijatelji, ne z drogo!« na Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Ekipa preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki ga izvajamo v okviru Večgeneracijskega centra Posavje v sodelovanju z Mladinskih centrom Brežice, Policijsko postajo Brežice, Zdravstvenim domom Brežice in Centrom za socialno delo Brežice, je dne 28. 1. 2019 obiskala devetošolce (skupaj 27 učencev) na Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

Prvi dve šolski uri sta potekali predavanji policista in zdravstvene delavke, sledile so tri šolske ure preventivnih delavnic. Namen srečanja z učenci je bil predvsem informiranje in ozaveščanje o škodljivosti rabe alkohola in drugih dovoljenih in nedovoljenih drog ter ozaveščanje o nekemičnih vrstah zasvojenosti, kot so zasvojenost z računalniškimi igricami, s socialnimi omrežji, pametnimi telefoni in drugo.

Odziv učencev na preventivne aktivnosti je bil dober. Imeli so nekaj vprašanj, na katera smo jim odgovorili. Najbolj všeč jim je bil sproščen pogovor, različne socialne igre, ki smo jih izvedli v okviru delavnic ter tema pogovora nasploh, kot so zapisali učenci v evalvacijskih vprašalnikih ob koncu našega obiska.

Hvala vsem akterjem na projektu za sodelovanje, devetošolcem pa še posebej želimo uspešen zaključek osnovne šole in zabave, ki naj bodo varne – torej »žur« brez drog.   

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Za VGC Posavje zapisala: mag. Danijela Švajger

Brežice, 28. 1. 2019

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik