Menu
  • Prebrano 705 krat

Projekt PiMP - Delavnice in usposabljanja za mlade

V projektu PIMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju smo izvedli 27 različnih delavnic, z namenom, da mladim omogočimo krepitev kompetenc in jih opolnomočimo, ter poskrbimo za prenos znanj in kompetenc na mlade.

S pomočjo delavnic in usposabljanj smo mladim zagotovili:

  • večjo zaposljivost in zaposlenost ciljne skupine mladih tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven.

Z inovativnimi pristopi smo prispevali k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela ter s tem prispevali k reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike, okrepili kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbudili družbeno priznanje teh kompetenc, ter prispevali k reševanju problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepili kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial.

Izvedena usposabljanja:

 

Usposabljanja 2017

 

 

Usposabljanje/delavnica - italijanski jezik, 30h.

januar-april

 

Usposabljanje-napredne informacijske tehnologije, 20h.

januar-februar

 

Usposabljanje: Komuniciranje z javnostjo in družbeno udejstvovanje (Javno nastopanje in družbeno udejstvovanje), 20h.

marec

 

Usposabljanje/delavnica- turistično podjetništvo in inovativnosti v turizmu, 40h.

marec-april

 

Usposabljanje/delavnica-digitalne komunikacijske tehnologije,20h.

maj

 

Usposabljanje/delavnica – marketing v turizmu, 30h.

maj-junij

 

Usposabljanje/delavnica – nemški jezik, 30h.

september-november

 

Usposabljanje/delavnica – product market fit z nagovarjanjem tujih gostov (skozi prizmo digitalnega marketinga), 20h.

november

 

Usposabljanje/delavnica – Praktikum učinkovitega poslovnega komuniciranja, 18h.

december

 

Usposabljanja - 2018

 

 

Grafično oblikovanje, 50 ur

Januar, februar

 

Turistične storitve, podjetništvo in izkustveni marketing, 20 ur

februar

 

Osebni in poslovni uspeh, 20 ur

februar

 

S kreativnostjo do rešitev, 20 ur

Februar

 

Priložnosti spletnih turističnih platform, 20 ur

Februar, marec

 

Menedžment prireditev v turizmu, 20 ur

Marec

 

Pomembnost odnosov z javnostmi, 20 ur

Marec

 

Google orodja in njihova smiselna uporaba, 15 ur

Marec

 

Finančna inteligenca, 20 ur

April

 

Vodenje projektov, 20 ur

April

 

Mladinsko delo, 30 ur

April

 

Zelena shema, 50 ur

Maj

 

Excel uporabna znanja, 34 ur

Maj, junij

 

PR event turizma, 30 ur

Julij

 

Izdelava komunikacijske strategije turističnih portalov, 30 ur

Avgust, september

 

Fotografska delavnica, 20 ur

Avgust, september

 

Študijski obisk, ogled dobre prakse, 40 ur

September

 

Zelena shema II, 50 ur

September

 11112113

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik