Menu
  • Prebrano 888 krat

Izvedba preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v prazničnem decembru

Ekipa izvajalcev projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« nadaljujemo s preventivnimi aktivnostmi tudi v prazničnem decembru. Dne 17. 12. 2019 smo za devetošolce v Osnovni šoli Velika Dolina izvedli preventivne delavnice in predavanja na temo droge in zasvojenost.

Glavni cilj preventivnega projekta, ki ga izvaja Mladinski center Brežice v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje, Centrom za socialno delo Brežice, Zdravstvenim domom Brežice in Policijsko postajo Brežice, je informiranje in ozaveščanje mladostnikov o škodljivi rabi alkohola in drugih psiho-aktivnih substanc ter promoviranje varne zabave, zlasti v času prazničnih dni, ki so pred nami. Aktivnosti se je udeležilo 14 učencev iz 9. razreda.

V prvem delu programa smo za učence izvedli preventivne delavnice, ki so potekale interaktivno v »varnem krogu«, v okviru katerega so učenci lahko mirno in sproščeno vprašali vse tisto, kar jih zanima ter z nami podelili svoja razmišljanja in izkušnje. Sledila so tri krajša strokovna predavanja s področja sociale, zdravstva in policije. Med drugim smo povedali, kako se obvarovati pred drogami in drugimi izzivi, ki jih prinaša življenje, ter kako lahko pomagamo osebi, ki je zasvojena. Na evalvaciji ob koncu delavnice so učenci povedali, da jim je bilo zanimivo in poučno.

Vsem udeležencem projekta se zahvaljujemo za prijazno sodelovanje. Učencem želimo lepe novoletne počitnice. S preventivnimi aktivnosti nadaljujemo že v začetku januarja naslednje leto.  
Pa srečno in čudovito 2020!

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Za McB zapisala: mag. Danijela Švajger, univ. dipl. soc.

Brežice, 17. 12. 2017

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik