Menu

Reportaže

  • Prebrano: 1267 krat

Preventivni projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« – vsebinska predstavitev projekta

Žuram s prijatelji, ne z drogo! je preventivni projekt na področju drog (legalne in ilegalne droge) in zasvojenosti (kemične in ne kemične vrste zasvojenosti), ki ga v okviru Mladinskega centra Brežice izvajamo skupaj z zunanjimi strokovnimi sodelavci in strokovnimi službami: Center za socialno delo Brežice, Zdravstveni dom Brežice in Policijska postaja Brežice. Projekt izvajamo od leta 2004 na vseh osmih osnovnih šolah občine Brežice (OŠ Pišece, OŠ Globoko, OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, OŠ Dobova, OŠ Velika Dolina, OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Brežice) in od leta 2016 tudi na srednjih šolah (Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Gimnazija Brežice).…
Preberi več...
  • Prebrano: 1388 krat

VTISI IZ SREČANJA EVS MENTORJEV

Naša nova EVS mentorica Anja se je v Ljubljani pridružila dvodnevnemu srečanju mentorjev, ki se ga je udeležilo več kot 20 EVS mentorjev iz cele Slovenije.  Usposabljanje je potekalo v okviru nacionalne agencije MOVIT v petek, 13. 4. in soboto, 16. 4., v hotelu Stil. Skozi različne oblike neformalnega učenja so udeleženci pridobili vpogled v pomen mentorja, kulturni šok, delili svoje izkušnje in posvetili veliko pozornosti aktivnemu poslušanju.   Ena izmed metod učenja je bil odprti prostor, kjer so ob istem času potekale različne teme, ki so jih predlagali mentorji. Tako so lahko sodelujoči debatirali kako poteka delo z duševno…
Preberi več...
  • Prebrano: 1258 krat

MC Brežice na Klubu Mreže MaMa v Slovenj Gradcu

Predstavnici MC Brežice sta se v četrtek, 22. marca 2018, udeležili  prvega Kluba mreže MaMa v letu 2018. V Slovenj Gradcu so je zbralo več kot 60 predstavnikov mladinskih centrov.  Ob prijetnem vzdušju in mladinski energiji smo izmenjali številne izkušnje in se usposabljali na številnih delavnicah. V sklopu projektov Erasmus + so potekale tri delavnice na temo ustreznih načinov soočenja in vključevanja depriviligiranih mladih v družbo, in sicer na področju LGBTIQ+ mladine, ruralne mladine in gluhe in naglušne mladine. Mc Brežice je sodeloval na delavnici ruralne mladine, kjer smo orisali kaj je in kaj ni ruralna mladina, kakšne so razlike…
Preberi več...
  • Prebrano: 1395 krat

MC BREŽICE NA USPOSABLJANJU V LUKSEMBURGU

Predstavnici ZPTM Brežice sta se udeležili tretjega usposabljanja za mladinske delavce in trenerje mladinskih centerov, ki so prejeli prestižni Znak kakovosti Sveta Evrope ali mladinskih centrov, ki so v fazi pridobivanja Znaka kakovosti. Usposabljanja se je udeležilo 32 udeležencev iz 14 držav. Trening je potekal v Mladinskem centru Marienthal Luksemburg. Tematika usposabljanja je bila socialna vključenost mladih. Udeleženci so spoznali metode dela in metode neformalnega izobraževanja pri delu z mladimi na tematiko socialne vključenosti ter socialnih in človekovih pravic. Preko različnih delavnic so udeleženci spoznavali različne metode dela, ki bodo v veliko pomoč pri nadaljnem delu z mladimi in bodo…
Preberi več...
  • Prebrano: 1492 krat

10 let Znaka kakovosti Sveta Evrope

Predstavnica ZPTM Brežice, Nataša Kalin, se je udeležila strokovnega sestanka ožje ekipe v okviru programa Znaka kakovosti, ki poteka pod okriljem Sveta Evrope. Znak kakovosti prejmejo tisti mladinski centri, ki pri svojem delovanju spodbujajo vrednote Sveta Evrope, kreirajo mladinsko politiko in standarde mladinskega dela v Evropi. Mladinski center Brežice je to priznanje prejel leta 2012 kot eden prvih v Evropi. Svet Evrope je s projektom Znaka kakovosti začel pred 10 leti, danes pa je znak kakovosti pridobilo 11 mladinskih centrov širom Evrope. Namen srečanje je bila priprava strateškega ter akcijskega načrta in plana za razvoja programa Znaka kakovosti v prihodnje.   
Preberi več...
  • Prebrano: 1592 krat

S preventivnim projektom »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« tudi na srednjo šolo

V začetku novega leta smo izvajalci preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki ga izvajamo v okviru Mladinskega centra Brežice v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje, Zdravstvenim domom Brežice, Centrom za socialno delo Brežice in Policijsko postajo Brežice, obiskali Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice, ki se je našega programa udeležila prvič. Dne 11. 1. 2018 smo naše preventivne aktivnosti izvedli za dijake 2. letnikov, ki obiskujejo program ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja (vse skupaj 61 učencev).  Spomnimo, da je glavni cilj preventivnega projekta, ki ga izvajamo vse od leta 2004, informiranje in ozaveščanje mladostnikov o škodljivosti rabe…
Preberi več...

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik