Menu

Študij v tujini (novo)

 

1    Zakaj se odločiti za študij v tujini?

Izkušnje v tujini dajo posamezniku širino ter drugačen pogled na svet. Posameznik stopi v stik s svojimi vrstniki, ki prihajajo iz drugačnih okolij, s tem pa se nauči sprejemati sebi drugačne. V prihodnje bo vedno bolj pomembno imeti v svojem življenjepisu vsaj eno izkušnjo iz tujine (Colja, 2009: str. 121).

2    Kako izbrati ustrezno fakulteto, program?

Na študij v tujini se je potrebno začeti pripravljati vsaj eno leto prej. Izbira študijskega programa je odvisna od pogojev, ki jih univerza postavi, ter interesov in možnosti, ki jih študent ima. Posvetujete se s profesorji na slovenskih univerzah. Znali vam bodo svetovati, kateri programi so dobri.

3    Kateri so osnovni pogoji za študij v tujini?

•    Pridobljena zahtevana izobrazba (več v nadaljevanju).
•    Priporočila slovenskih profesorjev, CV (življenjepis), motivacijsko pismo.
•    Znanje jezika, v katerem se odvijajo predavanja, in (ponavadi) potrdilo o njem.

ANGLEŠČINA
TOEFL® - je standardiziran test angleškega jezika za vse, ki načrtujejo študij v Veliki Britaniji, Avstraliji, Novi Zelandiji in Kanadi, predvsem pa na ameriških institucijah, in v nekaterih mednarodnih univerzah v drugih državah. Njegova veljavnost je 2 leti. Za test se je potrebno prijaviti vsaj mesec pred želenim opravljanjem. Možno ga je opravljati tudi v Ljubljani.
TOEIC® (The Test of English for International Communication) mednarodne službe ETS® (Educational Testing Service). Vprašanja testa temeljijo na vsakodnevnih situacijah, kot so srečanja, potovanja, telefonski pogovori ipd. Sestavlujen je iz govorno-pisnega dela (izvaja se v izpitnih centrih) ter slušno-pisnega (online, le v nekaterih državah). Vsak del stane okoli 80 evr.
TOEIC Bridge je enostavnejša različica izpita..
Online TOEIC predavanja.
IELTS - je prav tako test angleškega jezika za vse, ki načrtujejo študij v angleško govorečih državah. Veljaven je 2 leti. Prav tako kot TOEFL se lahko opravlja v Ljubljani. (Več)
Izpit Cambridge English test (znan tudi kot ESOL) Univerze v Cambridgeu je sestavljen iz naslednjih stopenj .
•    obvladovanje jezika – Proficiency (CPE);
•    napredno znanje – Advanced (CAE);
•    prvi certigikat (najpomembnejši test – First (FCE);
•    začetni – Preliminary (PET);
•    osnovni – Key (KET).
•    Izpita poslovne angleščine:business English examinations BULATS, BEC.
Ti izpiti so priznani po vsem svetu s strani delodajalcev, univerz ter vladnih ustanov.
Cambridge ESOL je razvil evropsko standardizacijo znanja iz angleščine CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages), ki je mednarodno priznana: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (več)

FRANCOŠČINA
Potrdilo o znanju francoskega jezikaT.C.F (Test de connaissance du français)
Namenjen je vsem, ki iz kakršnegakoli razloga (osebnega, poklicnega ali akademskega) potrebujejo mednarodno priznano potrdilo iz znanja francoščine. Za opravljanje izpita se je potrebno obrniti na najbližji center. V Sloveniji ga nimamo, je pa v bližnjem Zagrebu. Kontakt:
Alliance française - SCAC
4 Ante Kovacica
HR-10000 Zagreb  
Phone: 385-1-4818-292 - Fax: 385-1-4883-530
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. - Website: www.alliance-francaise.hr
(več)

NEMŠČINA
Test nemškega jezika DaF (Test Deutsch als Fremdsprache).
DaF je mednarodni standardiziran test preverjanja znanja iz nemščine.
Koncept in ocenjevanje DaF testa se izvaja na Inštitutu TestDaF v Hagnu, izvaja pa po vsem svetu v centrih z licenco. Izpitni rezultati se izkazujejo v obliki treh stopenj poznavanja jezika:
•    TestDaF-nivo 5 (TDN 5)
•    TestDaF-nivo 4 (TDN 4)
•    TestDaF-nivo 3 (TDN 3)
Te stopnje odgovarjajo stopnjam od B 2.1 do C 1.2

4    Kaj vse je treba narediti pred odhodom na študij v tujino?

Potrebno je:
•    izbrati univerzo in program študija;
•    zbrati podatke o postopku prijave in o rokih za prijavo;
•    preveriti, kaj vse potrebuješ za prijavo (prevedena in preverjena potrdila o dosedanjem šolanju, potrdilo o znanju jezika, priporočila profesorjev …);
•    pozanimati se o možnostih financiranja (domače in tuje štipendije, posojila, študentsko delo v tujini …);
•    pozanimati se o načinu življenja v državi, kamor odhajaš (npr. življenjski standard …).
•    urediti zdravstveno zavarovanje za tujino.

5    Ali je dovolj potrdilo o slovenski izobrazbi ali moram opravljati še katere druge izpite?

Dokazila
Dokazila so potrebna kot priloge v postopku prijave in sprejema na določeno institucijo in za ureditev potrebnih dovoljenj.
Običajno so to dokazila o zaključenem izobraževanju, znanju jezika in druga, ki je možno v večini primerov pridobiti na svoji izobraževalni instituciji. Pridobiti jih je potrebno dovolj zgodaj, da se lahko do roka prijave zagotovi še za prevod dokumenta pri sodnem tolmaču. Smiselno pa se je pri matični instituciji pozanimati o možnosti izdaje potrdila v tujem jeziku, saj veliko institucij to možnost ima (npr. izpise ocen, prilogo k diplomi).
Predvsem v postopku pridobivanja dovoljenja za bivanje je potrebno predložiti potrdila, ki jih izdajo državni ali javni organi v Republiki Sloveniji, npr. potrdilo o nekaznovanju, katerih pridobitev lahko traja dlje časa, zato se je potrebno moramo pravočasno pozanimati o potrebnih dokumentih, o tem, kdo jih izda in v kakšnem času. (VIR)
V določenih primerih je dovolj potrdilo (in prevod) o končani maturi ali diplomi, če gre za podiplomski študij. Včasih pa to ni dovolj. Maturitetne ocene morajo biti primerljive z ocenami v državi, kamor želite iti študirat.

Primer za Veliko Britanijo:
Na študij v Veliki Britaniji se lahko prijavite s slovensko maturo, vendar maturitetne ocene niso uradno primerljive z britanskimi. Univerze in kolidži bodo obravnavali vsako prijavo posebej in presodili, ali rezultati mature ustrezajo njihovim vpisnim pogojem. Običajno ni potrebno opravljati sprejemnega izpita ali intervjuja, morda pa boste morali poslati kak svoj izdelek, na primer esej. Če se prijavljate za študij likovne umetnosti in oblikovanja, boste verjetno morali priložiti vaš portfolijo. Za študij glasbe in gledališke igre pa vas bodo povabili na avdicijo. (Vir in več informacij: British Council)

Sprejemni izpiti
Tudi nekatere tuje institucije zahtevajo opravljanje sprejemnih izpitov. To velja za umetniške akademije, kjer gre za test nadarjenosti, ter za skoraj vse stopnje izobraževanja v ZDA, kjer večina institucij zahteva, da študent opravi enega ali več standardiziranih testov, na podlagi katerih ga lahko institucija primerja s preostalimi domačimi študenti. Višja dosežena ocena prinese večjo konkurenčnost in možnost vpisa na najelitnejše institucije.
SAT Reasoning Test je običajno potrebno opravljati za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija v ZDA Nekatere institucije zahtevajo tudi dodatne SAT izpite za posamezni predmet, običajno kadar gre za programe, ki zahtevajo zadostno predznanje določenega področja. Če institucija le priporoča tak test predmeta, ga je kljub neobveznosti smiselno opraviti.
Graduate Record Examination (GRE) je potrebno praviloma opravljati za vpis na podiplomski (praviloma magistrski) študij, pri čemer pa so za določena področja velikokrat predpisani tudi drugačni testi. Tako Graduate Management Admission Test (GMAT) zahtevajo institucije za vpis na MBA ali druge magistrske programe s področja managementa.
Na spletu so na voljo tudi drugi specializirani testi ter različne strani, namenjene pripravi na posamezni test, literaturo za pripravo za navedene in druge teste pa si je mogoče izposoditi tudi v okviru skladovega svetovalnega centra EducationUSA. (VIR)

Priporočila
Ob prijavi moramo velikokrat priložiti priporočila profesorjev ali delodajalcev. Običajno institucija zahteva diskretna priporočila, ki jih odda kandidat v zapečateni kuverti ali pa jih mora avtor sam poslati neposredno tuji univerzi. Nekatere univerze zahtevajo le navedbo kontakta osebe, s katero po potrebi sami stopijo v stik.
Ker je potrebno za pridobitev ustreznih priporočil kar nekaj časa, je potrebno z njihovim zbiranjem pričeti dovolj zgodaj ter zanje prositi osebo, ki dobro pozna delo (npr. mentor pri študijskem projektu ali diplomski nalogi). (VIR)

6    Kako se prijavim?

Vedno se je potrebno prijaviti na več študijev, saj nimamo zagotovil, da bomo sprejeti prav na tistega, ki smo si ga zaželeli. Roki prijav so različni, največ jih je spomladi. Na prestižnejših univerzah so roki za prijavo marca, aprila, drugje pa trajajo tudi do maja, junija. Včasih je to problematično, če bodoči študent maturira spomladi in želi jeseni začeti s študijem. V tem primeru se lahko vseeno prijavi in sporoči, da bo potrdilo o končani izobrazbi poslal naknadno.

7    Ali je v tujini pridobljena izobrazba priznana v Sloveniji?

Postopek priznavanja v tujini pridobljenega izobraževanja ureja Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (UL RS, št. 73/04). Podrobne informacije so dostopne na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Oddelek za priznavanje izobraževanja. Priznavanje in vrednotenje tujih listin za namen nadaljnjega izobraževanja v RS poteka na posameznih univerzah. Priznavanje izobraževanja za namen poslovanja v RS poteka preko Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Tam ugotovijo stopnjo, s katero se tuje izobraževanje uvršča v slovenski šolski sistem. V postopku je mogoče na posebno zahtevo odločiti tudi o enakovrednosti v tujini pridobljenega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe s slovenskim.

Enic-naric
Spletno mesto enic-naric so ustvarili Evropska komisija, Svet Evrope in UNESCO ravno z namenom, da lahko vsakdo preveri javno veljavnost izobraževalne inštitucije in študijskega programa. Vse potrebne informacije za študente iz Slovenije lahko najdete tudi na povezavi slovenske podružnice NARIC. Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2010 pravi, da bo priznavanje v tujini pridobljenega izobraževanja fleksibilno in odprto. Za namene nadaljnjega izobraževanja bo priznavanje prepuščeno visokošolskim institucijam, za namene zaposlovanja pa se bo postopek sprostil in poenostavil. To je določeno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) (2011).

8    Kako lahko pridem do štipendije za študij v tujini?

Štipendije razpisujejo najrazličnejši domači in tuji viri. Glede možnosti financiranja študija v tujini se je vselej dobro obrniti na slovenska in tuja veleposlaništva. Pozanimati se velja tudi na domačih univerzah, predvsem pa na univerzah v tujini, saj te pogosto razpisujejo štipendije za tuje študente, ki želijo študirati pri njih, ali pa o njih obveščajo (Colja, 2009, str. 122).
Ministrstvo za kulturo vsako leto spomladi objavlja razpis za financiranje študija v tujini. 32. ukrep ZVIP postavlja posebno ciljno podporo za mobilnost za slovenske študente v tujino in za najboljše tuje študente v Slovenijo. Za to skrbijo Vlada RS (visoko šolstvo, socialne zadeve), CMEPIUS in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Leta 2014 je bil sprejet nov zakon o štipendiranju (Zštip-1).
Študiju v tujini so namenjene državne, kadrovske štipendije in Zoisova, Ad futura – štipendije za izobraževanje v tujini – in štipendije različnih državnih organov, iz gospodarstva ter javnih in zasebnih virov.

Državna štipendija
Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko pridobi državljan Republike Slovenije pod splošnimi pogoji iz zakona (ZŠtip-1), če se izobražuje po javno veljavnem izobraževalnem programu. Študentu, ki že prejema državno štipendijo, se ta lahko izplača v enkratnem znesku, vendar največ do višine dvanajstih mesečnih štipendij, če se štipendist izobražuje v tujini. (VIR)

Zoisova štipendija
Zoisova štipendija se v primeru študija v tujini podvoji (brez dodatkov: 240 € za dijaka, 280 € za študenta).  (VIR)
V primeru izobraževanja v tujini, se štipendija lahko izplača v enkratnem znesku za posamezno šolsko ali študijsko leto. Zoisovo štipendijo za študij v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je v skladu s predpisi države izobraževanja akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe. (VIR)
Podeljujejo se za izobraževanje, kratkotrajne študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Ad futura

Štipendije za študij v tujini
Sklad vsako leto razpiše štipendije Ad futura za študij v tujini na področju naravoslovja, tehnike ali medicine na vseh stopnjah oziroma za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike. V okviru razpisa, ki ga sklad objavi konec koledarskega leta, je možno pridobiti štipendijo za naslednje študijsko leto.
Štipendija se dodeli za šolnino oziroma življenjske stroške za čas od dodelitve štipendije do zaključka posameznega izobraževalnega programa. Po zaključku študija se mora štipendist zaposliti v Sloveniji za obdobje, enako obdobju štipendiranja.

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini
Na javnem razpisu lahko štipendijo pridobijo dijaki in študentje, vpisani na izobraževalne programe v Sloveniji, ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino praviloma v okviru tekočega šolskega oziroma študijskega leta. Slovenska izobraževalna institucija mora to mobilnost vrednotiti kot del izobraževalnega programa.
Vsi pogoji in obveznosti so opredeljeni v vsakoletnem razpisu, ki ga sklad objavi na svoji spletni strani. Več informacij najdete tukaj.

Sofinanciranje programa Erasmus
S tem razpisom sklad prek izobraževalnih ustanov zagotavlja dodatna sredstva študentom, ki odhajajo v tujino na Erasmus izmenjavo (študij ali praksa). Na razpis se tako prijavijo ustanove, ki pridobljena sredstva v obliki Erasmus štipendije nato izplačajo svojim študentom, ki odhajajo na Erasmus izmenjavo.
(VIR)
Aktualne razpise si lahko ogledate tukaj in tukaj.

DRUGI SLOVENSKI VIRI ŠTIPENDIJ IN INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH:
•    Fundacija Parus (štipendije za podiplomski študij prava in pravno-ekonomskih znanosti na priznanih univerzah v tujini)
o   CMEPIUS (center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja)
•    Banka Slovenije
•    Slovenska znanstvena fundacija
•    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
•    Univerza v Ljubljani
•    Univerza v Mariboru
•    mednarodna pisarna Ekonomske fakultete v Ljubljani
•    občine
•    lokalni študentski klubi
•    Rotary international
•    Izobraževalna fundacija Pomurja
•    Fundacija akademika dr. Antona Trstenjaka

TUJI VIRI ŠTIPENDIJ, INFORMACIJ O ŠTIPENDIJAH:
•    tuje vlade
•    tuje univerze
•    Bitish Council
•    DAAD (Nemčija)
•    NUFFIC (Nizozemska)
•    …

PORTALI ZA ISKANJE ŠTIPENDIJ:
•    PLOTEUS
•    Study Abroad Funding
•    Eastchance
•    Scolarship search
•    …

KADROVSKE ŠTIPENDJE:
•    Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
•    nekatera podjetja
•    KREDITI  IN POSOJILA:
•    fundacija AD FUTURA
•    študentski krediti različnih bank

Nekaj povezav do strani, ki predstavljajo možnost rednega študija v tujini:
Avstralija:https://www.studyinaustralia.gov.au/

9    Kaj pa zavarovanje?

Do zdravstvenih storitev med bivanjem v tujini so upravičene zavarovane osebe. Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev v tujini v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pravnim redom EU, ki velja za države članice EU in EGP ter Švico ali meddržavnimi pogodbami, sklenjenimi z Republiko Hrvaško, Republiko Makedonijo in Bosno in Hercegovino.

Zavarovane osebe med začasnim bivanjem v tujini (npr. študentje v tujini) lahko uveljavljajo zdravstvene storitve z listino (evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. s konvencijskim potrdilom) in sicer:
• evropsko kartico za vse države EU, EGP in Švico, ter za Makedonijo, Srbijo, Črno goro in Avstralijo neposredno pri zdravnikih oz. zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže.
• KONVENCIJSKO POTRDILO, ki velja le v Bosni in Hercegovini, Izročiti ga morajo nosilcu zavarovanja po kraju bivanja v tej državi, v nujnih primerih pa se lahko zglasijo neposredno v zdravstveni ustanovi, ki je del javne zdravstvene mreže.
• v ostalih državah (ZDA itd.) je potrebno zdravstvene storitve plačati, nato pa se lahko zaprosi za povračilo stroškov na območni enoti ZZZS. Svetujemo komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.
V primeru, da mora zavarovana oseba nujno odpotovati in zato nemudoma potrebuje listino, lahko na območni enoti ali izpostavi zaprosi za CERTIFIKAT, ki začasno nadomešča evropsko kartico.
Za vse ostale države sveta velja, da morajo zavarovane osebe same poravnati stroške za nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč, nato pa jim ob vrnitvi domov, na osnovi predložene dokumentacije ZZZS v upravičenih primerih te stroške povrne in sicer v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. Neprijetnostim v zvezi z neposrednimi plačili si zavarovane osebe lahko izognejo s sklenitvijo komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.

Obseg in način uveljavljanja zdravstvenih storitev v tujini
V državah EU, EGP ter Švici se lahko z evropsko kartico oz. certifikatom uveljavljajo nujne oz. potrebne zdravstvene storitve in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Gre za  storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v teh državah. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki sprejme osebo na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev pričakovane dolžine bivanja v tujini, saj je zavarovana oseba, ki dalj časa biva v drugi državi članici (npr. študentje na študiju v tujini, delavci na delu v tujini, iskalci zaposlitve) upravičena do večjega obsega pravic, kot oseba, ki biva v drugi državi članici krajši čas (npr. osebe na službenem ali zasebnem potovanj). To pomeni, da mora zdravnik na podlagi evropske kartice osebi nuditi zdravstvene storitve v takem obsegu, da se ji zgolj zaradi zdravljenja ni potrebno vrniti v pristojno državo pred potekom nameravanega bivanja v drugi državi članici EU, EGP in Švici. Navedene storitve se uveljavljajo v skladu s predpisi države, v kateri zavarovana oseba poišče zdravniško pomoč, kar pomeni, da je potrebno v nekaterih državah določene storitve tudi doplačati, enako kot to velja tudi za zavarovane osebe teh držav.
OPOZORILO: Evropska kartica ne pokriva stroškov zdravljenja oz. poroda v državah članicah EU, EGP ter Švici, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v teh državah zdravljenje oz. porod.
V Makedoniji lahko zavarovana oseba z evropsko kartico oz. certifikatom uveljavlja pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči*  in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže, pri čemer morate poleg evropske kartice obvezno priložiti tudi spremni dopis z izpisom osebnih podatkov.
V Srbiji in Črni Gori lahko zavarovana oseba uveljavlja pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči*  z evropsko kartico oz. certifikatom ter pripadajočim spremnim dopisom z izpisom osebnih podatkov. Potrebno se je zglasiti na uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja v tujini, v nujnih primerih pa se lahko zavarovana oseba zglasi neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.
V Bosni in Hercegovini lahko zavarovana oseba s konvencijskim potrdilom (SI/BIH 3 "Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Bosni in Hercegovini") uveljavlja pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči* in sicer se je potrebno zglasiti na uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja v tujini, v nujnih primerih pa se lahko zavarovana oseba zglasi neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.
V Avstraliji lahko zavarovana oseba uveljavlja pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči * neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže, pri čemer mora poleg evropske kartice oz. certifikata obvezno predložiti tudi potni list. Če bo zavarovana oseba morala v Avstraliji stroške za zdravstvene storitve poravnati sama, mora zahtevek za povračilo stroškov vložiti neposredno pri avstralskemu pristojnemu nosilcu (Medicare poslovalnicah) v kraju začasnega bivanja. V skladu z Meddržavni sporazumom o zagotavljanju zdravstvenega varstva vam namreč ZZZS stroškov ne more povrniti.
* Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe.

Aplikacija Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja za "pametne" telefone
Na voljo je aplikacija "EVROPSKE KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA" za pametne telefone, ki v 24 jezikih nudi informacije o uporabi kartice v vsaki od 27 držav Evropske unije, na Islandiji, v Liechtenstein, na Norveškem in v Švici.

(vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije)

10    Dovoljenje za bivanje

Zanj je potrebno zaprositi na veleposlaništvu ali drugem predstavništvu tiste države, v kateri se odvija študij. Prijavi je praviloma potrebno priložiti potrdilo o sprejemu, potrdilo o zadostnih sredstvih za preživljanje in študij ter potrdilo o zagotovljeni nastanitvi v tujini. Velikokrat so potrebna tudi druga potrdila, odvisno od posamezne države, zato se je potrebno pravočasno pozanimati o zahtevanih dokazilih in potrebnem času za obdelavo vloge in odobritev izdaje dovoljenja za bivanje.
Podatki o predstavništvih vseh držav so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva RS za zunanje zadeve (MZZ).

Viri in več informacij:
Več v tej kategoriji: Preden se odpravite na pot »

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik