Menu
  • Prebrano 1527 krat

Portfolio za mladinske voditelje in delavce

Evropski portfolio za mladinske voditelje in mladinske delavce je pobuda Sveta Evrope v sodelovanju s strokovnjaki in partnerji, kot so Evropsko komisijo in Evropskim mladinskim forumom. Zagotavlja mladinskim voditeljem in mladinskim delavcem v Evropi, prostovoljcem ali strokovnjakom orodja, ki jim lahko pomagajo opredeliti, oceniti in opisati svoje pristojnosti, ki temeljijo na evropskih standardih kakovosti.

Mladinski delavci, vodje, prostovoljci uporabite ga pri svojem delu tudi vi: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Resources/Portfolio/Portfolio_en.asp

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik