Menu

Podatki o Mladinskem centru Brežice

PODATKI ORGANIZACIJE:

Mladinski center Brežice
Gubčeva 10a, p.p. 29
8250 Brežice

Logo

logo.jpg
logo.pdf
logo.cdr

Telefon
05 90 83 790

Fax
05 90 83 791

Spletna stran
www.mc-brezice.si

E-pošta
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Odgovorna oseba
Mateja Gerjevič, mag. posl. ved, direktorica

Matična številka
1331264

Davčna številka
22560343

Šifra dejavnosti
94.999

Številka transakcijskega računa
01209 – 6030307958

Odprt je pri
UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA

Oblika organiziranosti
javni zavod

Ustanovitelj
Občina Brežice

Ustanovni akti
Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 76/97)
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 47/98)
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 10/99)
Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l.RS 57/2001)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur.l.RS 18/2004)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur.l.RS 31/2010)
Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 94/2011)
Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 87/2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 27/2012),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 47/2013), v nadaljevanju Odlok.

Informacije javnega značaja
Katalog informacij javnega značaja je dosegljiv na www.zptm.si

Lokacija prostorov
Gubčeva 10a, Brežice (objekt bivšega Doma JLA in Doma letalcev)

Lastnik objekta
Občina Brežice

Upravitelj objekta
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Organi zavoda
15. člen Odloka (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 47/2013) določa, da so organi zavoda:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.

Leto ustanovitve
24.11.1997 SPREJET Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 76/97)
01.02.1999 vpis v sodni register, Okrožno sodišče Krško,
št. vložka 1/03989/00

Obratovalni čas

Bar Klub McB

nedelja: od 10.00 do 24.00
ponedeljek - četrtek: 9.30 - 23.00
petek in sobota: od 9.30 do 01.00

V klubu je mogoče prevzeti tudi kartico za rabo ostalih prostorov po določenih pravilih oz. za določene uporabnike, ki so z znanjem, odnosom opravičili samostojno rabo.

Pisarne

ponedeljek - petek: od 8.00 do 16.00 (osnovni delovni čas)
delovni čas posameznikov je pomičen

Hostel McB

vsak dan 24/7

 

Veljavni predpisi na področju mladinskega dela

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju - ZJIMS - povezava na Uradni list
S tem zakonom se opredeljuje mladinski sektor in določata javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju.

ZJIMS - pdf
ZJIMS - Act on the public interest in youth sector, pdf


Zakon o mladinskih svetih, Novela zakona o mladinskih svetih ZMS-A
Ta zakon ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti.

ZMS - pdf
ZMS - Youth council act, pdf


Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
Pravilnik podrobneje določa pogoje za podelitev statusa v javnem interesu in postopke izbire do sofinanciranja ter merila in način podelitve državnih priznanj.

Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov
Ta pravilnik ureja postopek registracije ter vsebino, obliko in način vodenja registra mladinskih svetov.

Obrazložitve pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju

Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022

Raziskava Mladina 2010 (URSM, 2011)

 

Več v tej kategoriji: « Multimedijski center Povezave »

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik