Menu

Multimedijski center

Najmočnejše področje na katerem center razvija ustvarjalnost, vzpodbuja njihovo izražanje in mlade kot tudi druge uporabnike aktivno vključuje v dogajanje v okolju, je področje kulture. Multimedijski center Brežice s svojo bogato programsko, kulturno vsebino predstavlja prostor za udejanjanje giba, besede, glasbe, ki gleda nanje kot na integralni del sodobne kulture. Ustvarjalnost, ki nas vodi, dvomi in nasprotuje uniformiranim izrazom, ki jih producira sodobna družba. V vidno udejanja drugačne oblike in načine percepcije in išče ustvarjalce, ustvarjalke, ki so sposobni podati izkušnjo sveta, ki bo imela posledice na posameznikovo dojemanje samega sebe in sebe v svetu.

Okolico, ciljno skupino želimo pripeljati do točke, kjer se bodo s kulturo identificirali in cenili njene rezultate. Kultura mora biti dostopna vsem, prispevati želimo k razvoju kulture in odkritih umetniških potencialov, začenši pri najmlajših.

Splošni cilji v okviru navedenega:
. oblikovati identiteto, ki temelji na prepoznanih skupnih vrednotah, zgodovini in kulturi;
. spodbujati združevanje del umetnikov;
. kroženje umetniških del ter umetniških in kulturnih izdelkov;
. spodbujati mobilnost glasbeno - kulturnih akterjev;
. prispevati k prepoznavnosti mladinskega kulturnega prostora;
. dati občanom priložnost za udeležbo pri gradnji še tesneje povezane skupne glasbeno - kulturno - umetniške produkcije, spodbujati medinstitucionalno sodelovanje na različnih področjih.

Partnerske organizacije:
. osnovna ciljna skupina centra,
. mladinski centri,
. kulturne organizacije,
. sorodne mladinske organizacije,
. promocijske skupine glasbenih skupin.

Seznam organizacij na področju delovanje: kultura

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik